ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

Драбівського району Черкаської області

 

РІШЕННЯ

 

від 14 вересня 2012 року № 21-1/VІ

с. Перервинці

 

 

Про  внесення  змін  до  рішення

сільської  ради  від  4  січня  2012  року

№13-2/6 «Про  сільський  бюджет  на  2012 рік»

 

               Відповідно  до  статей  14 – 1 , 72 , 78  Бюджетного  кодексу  України , пункту  23  частини  1  статті  26  Закону  України  “ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні  “ сільська  рада

 

                                                       В И Р І Ш И Л А:

 

      1 . Внести  до  рішення  сільської  ради  від  04  січня  2012  року  №13-2/6  “ Про  сільський бюджет  на  2012 рік  “  такі  зміни:

 

       1.1.  Пункт 1викласти  в  такій  редакції:

               Установити    загальний  обсяг  доходів  сільського  бюджету  на

2012 рік   в   сумі  592.348тис.грн.

                 Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 571,448 тис.грн., спеціального фонду бюджету 20,9 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  12,8 тис. грн.(додаток №1).

 

       1.2.  Пункт 2 викласти  в  такій  редакції:

                Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2012 рік  в сумі  739,148 тис.грн.,  в тому числі видатків загального фонду у сумі  619,148 тис. грн. та видатків   спеціального  фонду  бюджету  120.0 тис. грн. за.  тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів(додаток № 3).

       В процесі виконання сільського бюджету дозволити виконкому сільської ради за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів та погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування

бюджету і фінансів здійснювати перерозподіл видатків, затверджених цим рішенням за економічною класифікацією, в межах  його бюджетних призначень по загальному фонду сільського бюджету з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

 

          1.3.  Пункт 4 викласти  в  такій  редакції :

                  Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 4) на  2012 рік:

 

по    загальному  фонду:

            -  додаткова дотація з державного бюджету  на  вирівнювання

              фінансової  забезпеченості місцевих бюджетів у суму 0,4 тис.грн.

 • кошти,  що  передаються  до  районного  бюджету у сумі 

     9,524 тис.грн.

-  інші  субвенції  районному бюджету  на  утримання

   охорони  здоров»я,   у сумі  30,0 тис. грн.;

 • інші  субвенції  на  виконання  районних  програм у сумі  10,0  тис.грн.;
 • субвенція  для  Перервинцівської ЗОШ                    - 52,5 тис. грн.
 • субвенція  для  Перервинцівського  ФАПу               - 4,5 тис.грн.
 • субвенція  для Драбове-Пристанційної амбулаторії - 2,0 тис.грн.
 • кошти,  що  передаються  до  районного  бюджету у сумі  9,524 тис.грн.

 

по    спеціальному  фонду :

 • субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію,  ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. -3200 грн. ;
 • субвенція  районному  бюджету  в  районний  природоохоронний  фонд  для  здійснення  заходів  по  охороні  навколишнього  середовища  - 0,5 тис.грн.;

            -   субвенція  районному бюджету  на  встановлення   вежі  для

                цифрового  ефірного  телебачення  у сумі  40,0 тис. грн.;

           

        2.   Установити  профіцит  сільського бюджету у сумі  96,3 тис грн., в тому числі:

 загального фондусільського  бюджету у сумі  96,3 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 5).

 

       

         3.  Установити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 96,3  тис.грн., джерелом покриття якого визначити:

-   надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку

     (спеціального фонду) у сумі   96,3 тис. грн.(додаток 5)

Сільський голова_______________Г. М . Дробот

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

Драбівського району Черкаської області

 

РІШЕННЯ

від 4 жовтня 2012 року № 22-1/VІ

с. Перервинці

 

 

Про  вступ до Асоціації

місцевих рад Драбівського району

 

Відповідно до   статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 4 Закону України «Про асоціацію органів місцевого самоврядування» сільська  рада

                                               В И Р І Ш И Л А:

1.  Сільській раді вступити в Асоціацію місцевих рад Драбівського району.

2. Доручити Перервинцівському сільському голові Дробот Ганні Михайлівні представляти  Перервинцівську сільську раду  на зборах Асоціації та бути її повноважним представником.

3.  Передбачити кошти в сільському бюджеті для оплати вступних та членських внесків в Асоціації місцевих рад Драбівського району.

 

Cільський голова                         Г. М. Дробот

 

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення

06 серпня 2013 року                     с. Перервинці                    № 32-1/VІ

Про підсумки виконання сільського бюджету за І півріччя 2013 року

 

У  відповідності  до  п. 23  ст. 26   Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    сільська  рада 

                                 ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за І півріччя 2013 року згідно з пояснюючою запискою.

                                Сільський голова                       Г.М. Дробот

 

Додаток до рішення сільської ради  від 06 серпня 2013 року           № 32-1/VI

За   ІІ  квартал 2013 року  до    загального    та  спеціального  фондів    сільського    бюджету  Перервинцівської  сільської  ради  надійшли  доходи  в  сумі  378673 грн.,  в  т.ч. до  загального  фонду -  354972 грн.,  до  спеціального  фонду – 23701 грн.  Доходна  частина  загального  фонду  сільського  бюджету  виконана   на   109,2%,   при  плані  325100 грн..  одержано 354972 грн.,  перевиконання  становить 29872 грн.  Затверджені  бюджетом  показники  виконані  по  всіх  джерелах   доходів,  крім збору  за провадження  торговельної діяльності,  сплачений фізичними  особами.

           Доходи  спеціального  фонду  сільського  бюджету  за ІІ  квартал 2013 року    одержано  в  сумі  23701 грн.  при  плані  37218 грн.,  що  становить 63,7% ,  невиконання  становить 13517 грн.:  недоотримане  єдиний  податок  з  юридичних  осіб .  

           Видаткова  частина  загального  фонду  сільського  бюджету  за  ІІ  квартал 2013 року    використана  в  обсязі   284925 грн. при  плані  465712 грн.,  що  становить 61 відсоток  виконання,  що  на 180787 грн. менше  затвердженого  показника.  По  спеціальному  фонду  сільського  бюджету  за ІІ  квартал 2013 року  кошти  використано  в  сумі 1610 грн.

           Станом  на  1  липня  2013 року  у   балансі  сільської  ради  пройшли   такі   зміни:  на  кінець  звітного  періоду   сума  основних  засобів  збільшилась  на  суму   23299 грн.:  по  будинку  культури  придбана  музична апаратура ;  сума  інших  необоротних  матеріальних  активів  збільшились  на  суму 1686 грн.,  в  тому  числі:  придбано  реле  часу  для  вуличного  освітлення   в  кількості  4 шт. на  суму  1267 грн.,   та  списано  реле  часу  для  вуличного  освітлення,  яке  прийшло  в  непридатність  для  використання, в  кількості  4 шт. на  суму  617 грн.;  по  бібліотеці   збільшився  бібліотечний  фонд  на  суму  1036 грн.  

                Касові  видатки  загального  фонду  станом  на 1  липня  2013 року становлять  284924,97 грн.,  а   фактичні  видатки  -281113,29 грн. Фактичні  видатки  загального  фонду  менші  від  касових   на  суму  різниці  кредиторської  заборгованості,  яка  склалась  на  1  січня  2013 року   та  1  липня  2013 року.  Із  загальної  заборгованості  виплачено  лікарняні  на  суму  3076,80 грн. ,  які  поступили  в  останній  день  2012  року  і  знаходились  на  спеціальному  реєстраційному  рахунку  в  казначействі..

           Станом  на  1.07.2013 року  дебіторської  заборгованості  немає ,  а  кредиторська  заборгованість  становить  6759,92 грн.,   в  тому  числі  прострочена – 480,00 грн. Із  загальної  заборгованості   не  виплачено  лікарняні  на  суму  3076,80 грн. в  зв»язку  з  тим,  що  кошти  від  фонду  соціального  страхування  по  тимчасовій  непрацездатності   поступили  в  останній  день  бюджетного  року.  Заборгованість  по  органах  влади 

становить  2348,42 грн.,   в  тому  числі:   по КЕКВ 2210 - 567,55грн.,   по КЕКВ 2240 -   820,87 грн.,  по КЕКВ 2250 -960 грн.;  по  благоустрою  території  КЕКВ 2210 - 511,00 грн., по  функції «Інші  культурно-освітні  заклади  та  заходи» кредиторська  заборгованість  становить  1060 грн.,  в  тому  числі:   по КЕКВ 2210 – 225 грн.,   по КЕКВ 2240 -   415 грн.,  по КЕКВ 2282 -420 грн.;  по  центру «Спорт для  всіх та заходи з фізичної культури» заборгованість  становить 2840,50 грн.,  в  тому  числі:   по КЕКВ 2240 -1400,50 грн., по КЕКВ 2282 - 1440,00 грн.  Причиною  виникнення  заборгованості  являється  не оплата  платіжних  доручень  до  27  числа  липня  місяця  2013  року.

           Незареєстрованих в органах  Державного казначейства України  фінансових зобов’язань  немає.    Рахунків  в  інших установах  банків  немає.  Депозитних  рахунків  немає.

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

06 серпня 2013 року                      с. Перервинці                    № 32-2/VІ

Про виконання плану соціально-економічного та культурного розвитку села Перервинці                     за  І півріччя 2013 року

Заслухавши інформацію сільського голови про стан виконання плану соціально-економічного та культурного розвитку села Перервинці за                     І півріччя 2012 року, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

                                            В И Р І Ш И Л А:

Затвердити показники виконання плану соціально-економічного та культурного розвитку села Перервинці за І півріччя 2013 року.

 

                              Сільський голова                      Г. М. Дробот                

 

Додаток до рішення сільської ради від 06 серпня 2013 року № 32-2/VI 

Із запланованих заходів плану соціально-економічного та культурного розвитку села Перервинці на  І півріччя 2013 року  виконано такі:

1. Укладено соціальні угоди з сільськогосподарськими виробниками (ПП «Соняшник», 34 одноносібниками)

2. Поточний ремонт вуличного освітлення.

3. Ліквідація двох несанкціонованих сміттєзвалищ.

4. Проводилося вивезення сміття з домогосподарств жителів села.

5. Передплачено періодичні видання Перервинцівському НВК.

6. Надано допомогу Перервинцівському НВК в літньому оздоровленні дітей у пришкільних таборах.

8. Надано матеріальну допомогу на лікування  жителям села.

   9. Надано матеріальну допомогу ветеранам війни, воїнам-інтернаціоналістам, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС.

 11. Організовано участь безробітних громадян в оплачуваних громадських роботах.

 12. Виділено кошти на ліки ФАПу.

 13. Надано допомогу Перервинцівському НВК на ремонт в рахунок соціальної угоди.

 

У зв’язку з тим, що Управлінням державної казначейської служби України в Черкаській області не пропускаються платежі, сільською радою не придбано підсилюючу апаратуру для сільського будинку культури та комп’ютер для секретаря сільської ради.

 

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення

 

 

06 серпня 2013 року                  с. Перервинці                    № 32-4/VІ

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою

Розглянувши заяву гр. Карабань Наталії Михайлівни від 02 серпня               2013 року про передачу у власність земельних ділянок площею 0,25 га – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд та 0,21 га - для ведення особистого селянського господарства за адресою: Черкаська область, Драбівський район, село Перервинці, вулиця             Л. Чайкіної,6, згідно ст.ст. 12, 116, 118 Земельного Кодексу України, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Перервинцівської сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової забудови за адресою: Черкаська область, Драбівський район, село Перервинці, вулиця             Л. Чайкіної,6.

2. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,21 га для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення за адресою: Черкаська область, Драбівський район, село Перервинці, вулиця  Л. Чайкіної,6.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                           Г. М. Дробот

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

06 серпня 2013 року                       с. Перервинці                    № 32-5/VІ

 

Розглянувши заяви громадян Поливанчука В. В. про вилучення земельної ділянки та Козоріз П. І. про надання земельної ділянки, у відповідності до   ст. ст.12, 118, 121 Земельного Кодексу України, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Вилучити земельні ділянки площами 0,39 га, 0,40 га - в першому ряду за тракторною бригадою та 0,05 га – біля Іващенко Г. П. з користування гр. Поливанчука Віктора Васильовича згідно з поданою заявою.

2. Надати земельні ділянки площами 0,39 га, 0,40 га - в першому ряду за тракторною бригадою та 0,05 га – біля Іващенко Г. П. громадянці Козоріз Пелагії Іванівні згідно з поданою заявою.

Сільський голова                              Г. М. Дробот

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

06 серпня 2013 року                  с. Перервинці                    № 32-6/VІ

Про передачу видатків на фінансування Перервинцівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»

 У відповідності до ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного Кодексу України та з метою покращення фінансування освітнього закладу села сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Передати видатки на виконання делегованих повноважень Драбівській районній раді у вигляді переадресування, обрахованих за нормативами бюджетної забезпеченості на утримання навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад».

2. Сільському голові Дробот Ганні Михайлівні укласти угоду з Драбівською районною радою про передачу прав на здійснення видатків.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Дробот Ганну Михайлівну.

                Сільський голова                               Г. М. Дробот

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

06 серпня 2013 року                  с. Перервинці                    № 32-8/VІ

Про план роботи сільської ради на ІVквартал 2013 року

Заслухавши пропозиції постійних комісій сільської ради, керуючись п. 7       ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

                                    В И Р І Ш И Л А:

План роботи сільської ради на ІVквартал 2013 року затвердити згідно з додатком до цього рішення.

                    Сільський голова                        Г. М. Дробот.

 

ДОДАТОК до рішення сесії сільської ради

від 06 серпня 2013 року № 32-8/VI

 

П Л А Н

роботи Перервинцівської сільської ради на ІVквартал 2013 року

 

І. Засідання сесії сільської ради по питаннях:

 

1. Про підсумки виконання сільського бюджету за ІІІ квартал 2013 року.

 

2. Про підсумки виконання плану соціально-економічного та культурного розвитку села Перервинці за ІІІ квартал 2013 року.

 

3. Про готовність бюджетних установ до роботи в опалювальному сезоні 2013-2014 років.

 

4. Про затвердження плану соціально-економічного і культурного розвитку села Перервинці на 2014 рік.

 

5. Про план роботи сільської ради на І квартал 2014 року.

 

ІІ. Робота постійних комісій сільської ради

 

Згідно з планом роботи постійних комісій

 

                                                  ІІІ. Масові заходи

 

З нагоди:

 

1. Свята Введення в Храм Пресвятої Богородиці

 

2. Дня місцевого самоврядування

 

3. Дня Святого Миколая

 

4. Новорічного свята

 

 Сільський голова                               Г. М. Дробот

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

06 вересня 2013 року                 с. Перервинці                    № 33-2/VІ

Про затвердження Правил утримання домашніх тварин

На виконання Доручення Прем’єр-Міністра України від 01.03.2013                  № 8986/0/1-13, Листа Міністерства екології та природних ресурсів України від 20.03.2013 № 4729/08/10-13 щодо активізації роботи по врегулюванню питання гуманного поводження з тваринами, з метою поліпшення стану утримання домашніх та інших тварин на території Перервинцівської сільської  ради, на підставі ст. 9 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Перервинцівська сільська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити Правила утримання  домашніх тварин  (додаються).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Перервинцівської  сільської   ради з питань аграрної політики, земельних ресурсів, екології, природокористування.

Сільський  голова                  Г. М. Дробот

                                                                                                                                                                                                                     Затверджено

рішенням сільської ради
від 06 вересня 2013 року          № 33-2/VI      

ПРАВИЛА

утримання домашніх тварин у на території Перервинцівської сільської ради

1. Загальні положення

1.1.Правила утримання і поводження з тваринами на території Перервинцівської сільської ради (надалі - Правила) спрямовані на забезпечення безпеки життя та здоров'я людей, укріплення моральності й гуманності суспільства, захист від страждань і загибелі тварин внаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав.

1.2.Ці Правила поширюються на відносини, що виникають у зв'язку з утриманням тварин і поводженням з ними фізичних та юридичних осіб на території Перервинцівської сільської  ради.                                                                            

       Дія цих Правил поширюється на поводження з тваринами незалежно від форми власності та інших речових прав на них.

1.3.Фізичні та юридичні особи, що утримують тварин, зобов'язані суворо дотримуватись вимог Законів України "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про тваринний світ", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від
інфекційних хвороб" та інших нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних і ветеринарних правил та норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних та юридичних осіб і не створювати загрози безпеці людей, а також тварин, у тому числі через жорстоке поводження з ними або їх жорстоке умертвіння.

1.4.У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

тварини - біологічні об'єкти, що відносяться до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові дикі тварини - тварини, природним середовищем існування яких є дика природа, у тому числі ті, що перебувають у неволі чи напіввільних умовах;

домашні тварини - собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів і порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних даних популяції, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками та існують тривалий час у їх природному ареалі;

сільськогосподарські тварини - тварини, що утримуються та розводяться людиною для отримання продуктів і сировини тваринного походження;

безпритульні тварини - домашні тварини, що залишились без догляду людини або утворили напіввільні угрупування, здатні розмножуватися поза контролем людини;
евтаназія - гуманні методи умертвіння тварин, що виключають їх передсмертні страждання;
біостерилізація - позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

притулки для тварин - неприбуткові установи спеціально призначені та облаштовані для утримання безпритульних тварин.

2. Загальні вимоги до утримання і поводження з тваринами на території Перервинцівської сільської  ради.

2.1. Утримання і поводження з тваринами на території Перервинцівської сільської  ради ґрунтується на таких принципах:
2.1.2 забезпечення безпеки життя та здоров'я людей при утриманні і поводженні з тваринами;

2.1.2утримання і поводження з домашніми тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самій тварині;

2.1.3дотримування санітарно-гігієнічних та ветеринарних норм і правил утримання та поводження з тваринами;

2.1.4забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

2.1.5жорстоке поводження з тваринами є несумісним з вимогами моральності та гуманності, спричиняє моральну шкоду людині;

2.1.6право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені відповідно до Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження";

2.1.7заборона жорстоких методів умертвіння тварин, у тому числі отруєння тварин;

2.1.8  відповідальність за порушення цих Правил, жорстоке поводження з тваринами.

2.2.    При утриманні домашніх тварин забороняється:

2.2.1спричинення домашнім тваринам болю і страждань, окрім випадків, коли життю та здоров'ю людей і тварин загрожує небезпека;

2.2.2організація, проведення і пропаганда собачих боїв, інших заходів, які допускають жорстокість стосовно тварин;

2.2.3   використання обладнання, інвентарю, які травмують тварин;

2.2.4   нанесення побоїв, травм з метою примушення тварин до виконання будь-яких вимог.

2.3.         Умови утримання тварин повинні відповідати їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям. Умови утримання тварин повинні задовольняти їх природним потребам у їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та іншим потребам.     Місце утримання тварин повинно бути обладнане таким чином, щоб забезпечити необхідний простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин з природним для них середовищем.

2.4.При неможливості подальшого утримання домашня тварина повинна бути передана іншому власнику або здана у притулок для бездомних тварин.

2.5.Особа, яка утримує тварину, зобов'язана забезпечити своєчасне надання їй ветеринарної допомоги. Власник домашньої тварини зобов'язаний попереджати можливість її захворювань шляхом періодичних оглядів і вакцинацій, а у разі захворювання зобов'язаний вчасно звернутися за ветеринарною допомогою. У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання особа, яка її утримує, зобов'язана негайно ізолювати таку тварину і звернутися до ветеринарного лікаря.

2.6.Ветеринарні процедури щодо тварин можуть здійснювати тільки особи, які мають відповідну фахову освіту. Ветеринарне обслуговування повинно включати послуги з евтаназії тварин або новонародженого приплоду тварин.

2.7.Умертвіння домашніх тварин допускається тільки за висновками ветспеціалістів та за наявності у тварини невиліковного захворювання для припинення страждань тварини або при порозі зараження громадян, а також в інших випадках для запобігання спричиненню шкоди життю, здоров'ю та майну громадян, окрім випадків використовування тварини з метою припинення злочинних посягань громадян.

За висновками ветспеціалістів умертвіння допускається тільки за участю фахівця з ветеринарної медицини і винятково засобами, які гарантують швидку і безболісну смерть. Забороняється отруєння тварин будь-якими засобами.

2.8.Забороняється пропаганда жорстокого поводження з тваринами, заклики до жорстокого поводження з ними, використання у розважальних або комерційних цілях матеріалів, які демонструють жорстоке поводження з тваринами.

3. Особливості права власності та інших речових прав на тварин

3.1.Право власності та інші речові права на тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені за рішенням суду шляхом їх оплатного вилучення або конфіскації.

3.2.Продаж з попереднім виставленням пропонованих тварин для показу покупцям допускається у разі дотримання вимог Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження".

3.3.Продавець тварини зобов'язаний забезпечити покупця достовірною інформацією про вид, породу, стан здоров'я та інші якості тварини, а також про умови її утримання.

3.4.Дарування тварин допускається після попереднього погодження з майбутнім власником.

4. Утримання і поводження з домашніми тваринами

4.1. Домашніх тварин дозволяється утримувати:

4.1.1у квартирах, в яких проживає одна сім'я (за умови згоди всіх членів сім'ї), а також у будинках, що належать фізичним особам на правах приватної власності;

4.1.2у квартирах, де проживає кілька сімей - лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;

4.1.3  у "зоокутках" дитячих, освітніх, наукових, санаторно-курортних та оздоровчих закладів – з дозволу відповідного органу за погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини. Утримання тварин у дитячих закладах допускається за умови
забезпечення постійного догляду за тваринами відповідно до вимог законодавства України та цих Правил;

4.1.4  у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив'язі або без неї;

4.1.5юридичним особам: для охорони - в обладнаних приміщеннях або на прив'язі; сторожові собаки випускаються на територію лише після закінчення робочого дня, коли робітники та відвідувачі покинули територію;

4.1.6юридичним особам для дослідної мети у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або у розплідниках.

4.2.    Утримання собак без повідків і намордників дозволяється під час:

4.2.1  оперативного використання правоохоронними органами собак спеціального призначення;

4.2.2муштри на навчально-дресирувальних майданчиках;

4.2.3проведення виставок (на спеціальних рингах).

4.3.Особи, які утримують домашніх тварин, мають право з'являтися з ними поза місцями їх постійного утримання (супроводжувати їх). Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку. При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

4.4.Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити:

4.4.1безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;

4.4.2безпеку супроводжуваної домашньої тварини;

4.4.3безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

4.5.У місцях масового скупчення людей, у тому числі у транспорті, собаки повинні бути на короткому повідку та у наморднику, а маленькі собаки - у закритих контейнерах або на руках у власника. В інших громадських місцях собаки можуть бути на вільному повідку. У встановлених для вигулу місцях дозволено вільний вигул собак за умови дотримання вимог, встановлених цими Правилами.

4.6.Під час переходу через вулиці і поблизу магістралей особа, що здійснює вигул собаки, зобов'язана взяти її на короткий поводок, щоб уникнути дорожньо-транспортних подій і загибелі собаки на проїжджій частині.

4.7.Особа, яка утримує домашніх тварин, зобов'язана прибирати за нею екскременти на будь-якій території, включаючи територію під'їздів, сходових кліток, ліфтів, а також доріжок, тротуарів.

4.8.Забороняється на території Перервинцівської сільської  ради  утримання собак з підвищеною агресивністю таких порід: акбаш, американський піт-бультер'єр, вівчарка Даумана, гірська гонча, грецька вівчарка, доберман Владека Рошина, канадська собака, кангал, кенгуровий собака, лангедокський пастушачий собака, леопардова гонча, румунська вівчарка, супердог та його помісь з майконгом, а також помісі вище наведених порід.

4.9.Особи, які утримують домашніх тварин, і не є мешканцями села                            Перервинці, але перебувають тут тимчасово з тваринами, повинні мати при собі ветеринарні паспорти з відповідною відміткою про стан здоров'я тварини та щеплення проти сказу.

4.10.  Особі, яка утримує домашню тварину, дозволяється:

4.10.1виводити собак з житлових та інших приміщень, а також ізольованих територій у загальні двори або на вулицю на повідку і у наморднику з прикріпленими до нашийника ідентифікуючими позначками (кличкою собаки, прізвищем, адресою та телефоном особи, яка утримує домашню тварину) і обов'язковим забезпеченням безпеки людей. В інших місцях дозволено вільний вигул собак за умови дотримання вимог, встановлених цими Правилами;

4.10.2перевозити домашніх тварин з додержанням правил, діючих на певному виді транспорту, при обов'язковому забезпеченні безпеки оточуючих.

4.11.  Особа, яка утримує домашню тварину, зобов'язана:

4.11.1дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації житлового приміщення, де утримується домашня тварина (місце постійного утримання), та норм співжиття;

4.11.2забезпечувати домашній тварині необхідні умови, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження", дбати про домашню тварину, людяно поводитися з твариною, не
залишати її без догляду, забезпечувати їй достатню кількість їжі та постійний доступ до води;

4.11.3забезпечувати своєчасне надання домашній тварині ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);

4.11.4зареєструвати у житлово-комунальних органах собак, котів та інших тварин віком від двох місяців і більше. При зміні місця проживання або при зміні власника необхідно перереєструвати собак, котів та інших тварин у житлово-комунальних органах;

4.11.5мати на тварину ветеринарні паспорти;

4.11.6щороку доставляти собак, а у випадках, коли ветеринарна служба визнає за необхідне - котів та інших тварин, у ветеринарну установу для огляду, імунізації проти сказу і лікувально- профілактичних обробок;

4.11.7повідомляти протягом 5-ти днів ветеринарну установу, що обслуговує певний район, про придбання собаки, кота чи дикої тварини, а також про переїзд з нею в інший населений пункт;

4.11.8про захворювання собаки, кота та інших тварин негайно повідомляти ветеринарну установу;

4.11.9негайно повідомляти заклади охорони здоров'я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування собакою чи котом людини, свійської або домашньої тварини, а також доставляти у державну ветеринарну установу собак і котів, які покусали людей чи тварин або заподіяли їм травми, для огляду і карантинування протягом 10-ти днів, а покусаних тварин - для огляду і лікування;

4.11.10тримати сторожових собак на прив'язі і спускати їх з прив'язі лише у закритих дворах, що виключає можливість втечі; про наявність собак застерігати написом на будинках, дворах і на вулицях; прибирати у всіх випадках екскременти тварин;

4.11.11здавати домашніх тварин до притулків у разі неможливості або небажання подальшого утримання цих тварин;

4.11.12забезпечити наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками (кличкою тварини, прізвищем, адресою та телефоном особи, яка утримує домашню тварину);

4.11.13запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин;

4.11.14відшкодовувати громадянам матеріальні та моральні збитки, що нанесені тваринами, у встановленому чинним законодавством України порядку.

4.12. Особам, які утримують домашню тварину, забороняється:

4.12.1утримувати, передавати іншим особам у формі продажу, зміни або дарування незареєстрованих собак, котів;

4.12.2продавати собак і котів та інших тварин у невстановлених для цього місцях;

4.12.3утримувати собак, котів та інших тварин у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходах, горищах тощо);

4.12.4розводити тварин зі спадково закріпленою агресивністю;

4.12.5заводити собак і котів у приміщення продовольчих магазинів, об'єкти громадського харчування, установи охорони здоров'я, культури, на територію дитячих майданчиків;

4.12.6вигулювати та виводити за межі помешкання чи садиби собак без наявності коротких повідків, намордників, засобів прибирання екскрементів;

4.12.7купувати, продавати, показувати на виставках і виводах, а також перевозити в інші населені пункти всіма видами транспорту собак, котів та диких тварин без ветеринарного паспорта з відміткою про імунізацію проти сказу, яка проведена не раніше 12 місяців і не пізніше 30 днів до вивозу (виводу);

4.12.8викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у невідведених для цього місцях;

4.12.9жорстоко поводитись з домашніми тваринами, залишати бездоглядними або знищувати їх;

4.12.10 вирощувати та використовувати собак і котів для отримання м'яса, жиру та шкіри.

5. Особливості утримання диких тварин у неволі та сільськогосподарських тварин і птиці

5.1.Утримання великих диких тварин допускається лише у спеціалізованих закладах (зоопарки, цирк тощо).

Утримання диких тварин у неволі допускається за наявності дозволу, що видається центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища. Утримання крупних диких тварин у квартирах та житлових будинках, що належать фізичним особам на правах приватної власності, забороняється.

           Утримання диких тварин у неволі без дозволу допускається у разі тимчасового утримання врятованої постраждалої тварини.

           Допускається утримання дрібних диких тварин, які традиційно утримуються людьми у неволі і можуть бути забезпечені умовами утримання відповідно до вимог законодавства України та цих Правил.

5.2.Власники диких і сільськогосподарських тварин узгоджують з відповідною ветеринарною установою перелік та порядок проведення діагностичних і профілактичних заходів щодо цих тварин.

5.3.Особи, які утримують диких та сільськогосподарських тварин, не мають права виводити цих тварин за межі місця їх постійного утримання за винятком випадків, обумовлених необхідністю доставки тварин у ветеринарну установу.

5.4.Власники сільськогосподарських (продуктивних) тварин та птиці зобов'язані:

5.4.1зареєструвати продуктивних тварин в агенції з ідентифікації тварин;

5.4.2утримувати у чистоті приміщення для тварин і птиці та прилеглі до них території;

5.4.3систематично проводити заходи боротьби з мухами та гризунами;

5.4.4негайно повідомляти ветеринарну лікарню району про кожен випадок захворювання або загибелі сільськогосподарської тварини чи птиці;

5.4.5виконувати всі вказівки ветеринарного лікаря з проведенням заходів, необхідних для попередження заразних захворювань тварин та птиці;

5.4.6  у будівлях утримання худоби, де відсутня каналізація, встановити непроникний  рідинозбірник з герметичною кришкою;

5.4.7ввозити на території Перервинцівської сільської  ради сільськогосподарських тварин та птицю за наявності ветеринарного свідоцтва;

5.4.8проводити забій тварин тільки на забійних пунктах після огляду її ветлікарем та оформлення ветдовідки встановленого зразка;

5.4.9забій птиці та кролів, які належать громадянам, може проводитись подвірно з обов'язковою очисткою і дезінфекцією місця забою;

5.4.10 всі трупи сільськогосподарських тварин і птиці підлягають утилізації у спецпідприємствах.

СекретарПерервинцівської сільської  ради                       І. К. Ткаченко

 

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення

 

 

05 жовтня 2013 року                 с. Перервинці                    № 34-1/VІ

 

 

Про дострокове припинення

повноважень сільського голови 

 

 

         Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», свідоцтва про смерть від 05 жовтня 2013 року             серії І-СР № 217651, виданого відділом ДРАЦС реєстраційної служби Драбівського районного управління юстиції у Черкаській області,  сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

         1. Достроково припинити повноваження Перервинцівського сільського голови Дробот Ганни Михайлівни у зв’язку зі смертю.

 

 

Секретар сільської ради                 І.К.Ткаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення

 

 

05 жовтня 2013 року                 с. Перервинці                    № 34-2/VІ

 

Про тимчасове здійснення

повноважень сільського голови 

 

 

         Відповідно до   пункту 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сільської ради від 05 жовтня 2013 року          № 34-1/VІ (про дострокове припинення повноважень),  сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

         1. Секретарю Перервинцівської сільської ради Ткаченку Івану Кириловичу тимчасово здійснювати повноваження Перервинцівського сільського голови до моменту початку повноважень сільського голови, обраного на позачергових виборах відповідно до чинного законодавства.

 

 

Секретар сільської ради                           І.К.Ткаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення

 

 

05 жовтня 2013 року                 с. Перервинці                    № 34-3/VІ

 

 

Про виконання сільського бюджету за   ІІІ квартал 2013 року

 

 

 

У  відповідності  до  п.22  ст.26   Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    сільська  рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за ІІІ квартал 2013 року згідно з пояснюючою запискою.

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                         І. К. Ткаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення

 

 

05 жовтня 2013 року                 с. Перервинці                    № 34-4/VІ

 

Про надання земельної ділянки                     у користування на правах оренди

 

Розглянувши заяву громадянки Овчаренко Ірини Сергіївни про надання земельної ділянки у відповідності до ст. ст.12, 118, 121 Земельного Кодексу України, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 

1. Надати в користування на правах оренди  земельну ділянку громадянці Овчаренко Ірині Сергіївні площею 0,25 га згідно з поданою заявою.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                         І. К. Ткаченко.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення

 

 

05 жовтня 2013 року                 с. Перервинці                    № 34-5/VІ

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду з послідуючим викупом

 

Розглянувши клопотання ТДВ «Торговий Дім «Драбівагропостач»,              враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії сільської ради                             з питань аграрної політики, земельних ресурсів,екології, природокористування, керуючись  ст.ст. 12, 118, 121 Земельного Кодексу України,  ст. 26                    Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,                                     сільська рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 10 років з послідуючим викупом площею 0,0238 га для будівництва та обслуговування закладів торгівлі земель запасу (землі громадського призначення) в адміністративних межах Перервинцівської сільської ради по вулиці Леніна,82.

2. Виготовлений проект землеустрою подати на затвердження                      до сільської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію сільської ради з питань аграрної політики, земельних ресурсів,екології, природокористування.

 

 

Секретар сільської ради                               І. К. Ткаченко.

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення

 

 

05 жовтня 2013 року                 с. Перервинці                    № 34-6/VІ

 

 

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

 

    Заслухавши заяву громадянки Козоріз Ганни Миколаївни, в якій вона просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення особистого селянського господарства, керуючись  ст.12, ст.116, ст.118 Земельного Кодексу України та п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія Перервинцівської сільської ради    

                                                                                                                             

ВИРІШИЛА:

 

 

1. Надати дозвіл гр. Козоріз Ганні Миколаївні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,20 га для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення в адміністративних межах Перервинцівської сільської ради.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань аграрної політики, земельних ресурсів, екології, природокористування.

 

 

                 

Секретар сільської ради                      І. К. Ткаченко

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення

 

 

05 жовтня 2013 року                 с. Перервинці                    № 34-7/VІ

 

Про ефективне використання бюджетних коштів

 

Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера сільської ради Сємьонової Г. М. про ефективне використання  бюджетних коштів сільської ради, слід відмітити, що  за 9 місяців 2013 року заплановано надходжень до доходної частини загального фонду в сумі  536800 грн., фактично надійшло – 552097 грн. Податкові надходження виконано на 102,8 %. Плата за землю -  заплановано надходжень -  405830 грн., фактично надійшло 445961 грн., що становить 109,9 %.

За 9 місяців 2013 року:

-         чітко дотримується затверджена гранична чисельність працівників, не допускаються факти утримання понадштатних одиниць;

-         заробітна плата працівникам виплачується в межах фонду заробітної плати;

-         раціонально використовується папір, канцелярське приладдя, належно експлуатуються службові приміщення, меблі, оргтехніка та інше майно. Не допускаються передчасні витрати на ремонт;

-         відрядження працівників здійснюються з урахуванням дійсної потреби;

-         електроенергія і природний газ використовуються згідно з лімітами споживання, установленими кошторисом;

-         кошти бюджетної установи витрачаються на цілі, які передбачені і затверджені кошторисом;

Виходячи з вищезазначеного, керуючись ст.23 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Роботу сільської ради та її виконавчого комітет у щодо виконання бюджету сільської ради за 9 місяців 2013 року та ефективного використання бюджетних коштів за 9 місяців 2013 року вважати  задовільною.

2.     Головному бухгалтеру сільської ради Сємьоновій Г. М.:

-         постійно забезпечувати ефективне використання бюджетних коштів та жорсткий режим у їх витрачанні.

 

 

3.     В. о. сільського голови Ткаченку І. К.:

-         вести контроль за надходженнями платежів до бюджету, в тому числі по джерелах надходжень. Використовувати можливі резерви по мобілізації коштів для використання планових призначень.

4.     Контроль за виконанням рішення покласти на в. о. сільського голови Ткаченка І. К.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                           І. К. Ткаченко

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення

 

 

06 червня 2014 року                  с. Перервинці                    № 42-1/VІ

 

Про підсумки позачергових виборів, визнання повноважень та реєстрацію Перервинцівського сільського голови

 

Заслухавши інформацію голови Перервинцівської сільської виборчої комісії Рябохи Поліни Семенівни «Про підсумки позачергових виборів, визнання повноважень та реєстрацію Перервинцівського сільського голови», сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Взяти до відома інформацію голови Перервинцівської сільської виборчої комісії Рябохи Поліни Семенівни (інформація додається).

2. Відомості про сільського голову, обраного на позачергових виборах Перервинцівського сільського голови 25 травня 2014 року довести до відома населення згідно з додатком 1.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                         П. Д. Вареник

 

Додаток 1

до рішення сільської ради                        від 06.06.2014 № 42-1/VI

 

Інформація Перервинцівської сільської виборчої комісії про визнання повноважень та реєстрацію Перервинцівського сільського голови

 

Позачергові вибори Перервинцівського сільського голови 25 травня              2014 року проводилися у відповідності до Закону України № 2487-VIта Закону України № 1184-VII, яким внесені деякі техніко-юридичні зміни. Сільська виборча комісія працювала в кількості 10 осіб, так як Талан К. І. подала заяву, відмовившись виконувати обов’язки секретаря комісії в зв’язку із станом здоров’я. Драбівська територіальна виборча комісія своїм рішенням призначила секретарем члена комісії Козоріз Наталію Федорівну.

Комісія працювала згідно з календарним планом роботи, усі члени комісії відвідували засідання. У день виборів проводилося цілодобове чергування.

Вибори пройшли в нормальній обстановці, при хорошій явці виборців. З 585 виборців по списку виборців проголосувало 438, що становить 74,6%.

За кандидатів на посаду Перервинцівського сільського голови проголосувало 430 виборців:

-         за Пучку Людмилу Петрівну – 75 голосів;

-         за Кириченко Валентину Олексіївну – 165 голосів;

-         за Вареника Петра Дмитровича – 190 голосів.

Такий результат голосування ми отримали в документах дільничної виборчої комісії по підрахунку голосів. Протоколи були належно оформлені, складені в присутності кандидатів на посаду сільського голови , їх довірених осіб та спостерігачів.

Сільська виборча комісія прийняла рішення про результати виборів, підтвердивши вказаний результат.

Своїм рішенням від 29 травня 2014 року ми визнали обрання Вареника Петра Дмитровича Перервинцівським сільським головою, повідомивши про це виборців і надіславши повідомлення в ЦВК.

На сьогодні Петро Дмитрович подав у нашу комісію усі документи , необхідні для реєстрації його як сільського голови, своєю заявою склав повноваження  депутата сільської ради і сьогодні ми її задовольнили та прийняли рішення визнати повноваження та зареєструвати Перервинцівським сільським головою Драбівського району Черкаської області Вареника Петра Дмитровича, 1951 року народження, громадянина України, освіта середня спеціальна, позапартійний, житель села Перервинці, вул. Леніна,68.

 

 

Голова СВК                          П. С. Рябоха

 

 

Додаток 2

до рішення сільської ради                      від 06.06.2014 № 42-1/VI

 

 

В і д о м о с т і

про Перервинцівського сільського голову                              Вареника  Петра Дмитровича

 

Вареник Петро Дмитрович, народився 14 жовтня 1951 року в селі Перервинці Драбівського району Черкаської області.

Громадянин України, позапартійний, освіта середня спеціальна, одружений, має двох доньок.

 

 

Голова СВК                          П. С. Рябоха

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення

 

 

06 червня 2014 року                  с. Перервинці                    № 42-2/VІ

 

Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування              сільському голові

 

Відповідно до статті 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

Присвоїти 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування  в межах четвертої категорії Перервинцівському сільському голові Варенику Петру Дмитровичу.

 

 

 

Сільський голова                         П. Д. Вареник

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення

 

 

18 липня 2014 року                     с. Перервинці                                 № 43-1/VІ

 

 

 

Про виконання сільського бюджету за І півріччя 2014 року                           

 

 

Заслухавши інформацію сільського голови та звіт головного бухгалтера про виконання сільського бюджету за І півріччя 2014 року, керуючись ст. 23   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

 

 

 

                                       В И Р І Ш И Л А:

 

 

Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за І півріччя 2014 року по доходах у сумі   408575 гривень, що становить 100,2% та по видатках у сумі 290255 гривень, що становить 42%.

 

 

Сільський голова                             П.Д. Вареник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення

 

 

18 липня 2014 року                          с. Перервинці                                № 43-3/VІ

 

 

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

 

    Заслухавши заяву громадянина Рибки Андрія Олександровича, в якій він просить передати земельні ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд та для ведення особистого селянського господарства, керуючись  ст.12, ст.116, ст.118 Земельного Кодексу України та п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія Перервинцівської сільської ради    

                                                                                                                              

ВИРІШИЛА:

 

 

1. Надати дозвіл гр. Рибці Андрію Олександровичу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,25 гадля будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови в адміністративних межах Перервинцівської сільської ради за адресою: с-ще Козорізи,                                     вул. Першотравнева,23 та земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 2,00 гадля ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення в адміністративних межах Перервинцівської сільської ради за адресою:                             с-ще Козорізи, вул. Першотравнева,23

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань аграрної політики, земельних ресурсів, екології, природокористування.

 

 

                 

Сільський голова                             П.Д. Вареник

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення

 

 

18 липня 2014 року                     с. Перервинці                                 № 43-4/VІ

 

Про затвердження Положень про місцеві податки і збори

 

 

      Відповідно до ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розділів XII, XIXПодаткового кодексу України та з метою забезпечення надходжень до бюджету Перервинцівської сільської ради сільська рада

 

Вирішила:

 

1.     Встановити з 01.01.2015року такі місцеві податки і збори:

1)    Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

2)    Єдиний податок.                                                                                                                      

3)  Встановити з 01.01.2015 року податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

2. Затвердити Положення про місцеві податки і збори (додатки 1-3).

 

         3.Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову    Вареника П. Д.

 

 

             Сільський голова                                П. Д. Вареник    

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення

 

 

07 серпня 2014 року                     с. Перервинці                                 № 44-2/VІ

 

 

 

Про відновлення мережі вуличного освітлення в с. Перервинці

 

 

У відповідності до Програми соціально-економічного і культурного розвитку села Перервинці на 2014 рік, керуючись п. 22 та п. 44 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

 

 

                                       В И Р І Ш И Л А:

 

 

1. Видати завдання на проведення реконструкції зовнішнього освітлення по вулицях Набережній та Матросова.

2. Доручити сільському голові Варенику П. Д. розробити та видати завдання на проведення реконструкції зовнішнього освітлення по вулицях Набережній та Матросова.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку села.

 

 

Сільський голова                             П.Д. Вареник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення

 

 

07серпня 2014 року                          с. Перервинці                                № 43-3/VІ

 

 

Про передачу видатків на фінансування Перервинцівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа                І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»

 

 У відповідності до ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного Кодексу України та з метою покращення фінансування освітнього закладу села сільська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Передати видатки на виконання делегованих повноважень Драбівській районній раді у вигляді переадресування, обрахованих за нормативами бюджетної забезпеченості на утримання навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад».

 

2. Сільському голові Варенику Петру Дмитровичу укласти угоду з Драбівською районною радою про передачу прав на здійснення видатків.

 

   

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Вареника Петра Дмитровича.

 

 

                 

Сільський голова                             П.Д. Вареник

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення

 

 

07 серпня 2014 року                               с. Перервинці                    № 44-4/VІ

 

Про план роботи сільської ради               на ІVквартал 2014 року

 

Заслухавши пропозиції постійних комісій сільської ради, керуючись п. 7           ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

                                    В И Р І Ш И Л А:

 

План роботи сільської ради на ІVквартал 2014 року затвердити згідно з додатком до цього рішення.

 

 

 

 

 

 

                Сільський голова                               П. Д. Вареник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК

до рішення сесії сільської ради

від 07 серпня 2014 року № 44-4/VI

 

П Л А Н

роботи Перервинцівської сільської ради на ІVквартал 2014 року

 

І. Засідання сесії сільської ради по питаннях:

 

1. Про підсумки виконання сільського бюджету за ІІІ квартал 2014 року.

 

2. Про підсумки виконання плану соціально-економічного та культурного розвитку села Перервинці за ІІІ квартал 2014 року.

 

3. Про готовність бюджетних установ до роботи в опалювальному сезоні 2014-2015 років.

 

4. Про затвердження плану соціально-економічного і культурного розвитку села Перервинці на 2015 рік.

 

5. Про план роботи сільської ради на І квартал 2015 року.

 

ІІ. Робота постійних комісій сільської ради

 

Згідно з планом роботи постійних комісій

 

                                                  ІІІ. Масові заходи

 

З нагоди:

 

1. Свята Введення в Храм Пресвятої Богородиці

 

2. Дня місцевого самоврядування

 

3. Дня Святого Миколая

 

4. Новорічного свята

 

 

                                 

 

 

                              Сільський голова                               П. Д. Вареник

 

 

            

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

 

Рішення

 

     27 серпня 2014 року                          с. Перервинці                                        № 39

 

Про готовність Перервинцівського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад до нового навчального року

 

 

Відмітити, що в Перервинцівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» проведена відповідна робота щодо підготовки до початку нового навчального року.  Проведено поточнийта косметичний ремонт за рахуноккоштів від соціальної угоди з СТОВ «Зернова компанія «ХОРС» та батьківських коштів, відремонтовано сходи біля входу в приміщення школи.

Перервинцівська сільська рада направила субвенцію до районного бюджету на оплату природного газу для Перервинцівського НВК в сумі 50000 грн.

Замовлено проектно-кошторисну документацію на ремонт піддашшя приміщення школи.

Працівниками шкільної їдальні проведено заготівлю сухофруктів та солінь овочів, консервування соків та компотів на зиму.

Постійно підтримується належний порядок на території установи (обкошування трави на газонах, прополювання клумб, ділянок, підбілювання бордюрів).

Виходячи з викладеного вище, керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет сільської ради

 

                                                     В И Р І Ш И В:

1. Інформацію директора Перервинцівського НВК  «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Козоріз Л. Я. про підготовку Перервинцівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» до початку нового навчального року взяти до відома.

2. Роботу по підготовці Перервинцівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» до початку нового навчального року визнати задовільною.

 

 

                   

 

 

Сільський голова                                 П. Д. Вареник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

 

Рішення   

 

27 серпня 2014 року                       с. Перервинці                                 № 40

 

Про зміну цільового призначення субвенції для Перервинцівського НВК

 

Розглянувши лист-прохання директора Перервинцівського НВК                «ЗОШ І-ІІІ ступенів-днз» та врахувавши пропозиції  членів виконкому, виконавчий комітет сільської ради

 

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Змінити цільове призначення залишку субвенції в сумі 3700 (три тисячі сімсот) грн., виділеної рішенням сесії сільської ради від 15.04.2014 № 39-1/VI, з рахунку 2230  на рахунок 2210 на придбання господарчих товарів (матеріалів) та посуду для  Перервинцівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-днз».

 

 

 

 

Сільський голова                                 П. Д. Вареник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

 

Рішення   

 

     27 серпня 2014 року              с. Перервинці                             № 41

 

 

Про надання матеріальної допомоги на лікування

 

Розглянувши звернення гр. Жили Любові Іванівни про надання матеріальної допомоги на лікування, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

 

 

                                      В И Р І Ш И В:

 

1. Надати матеріальну допомогу гр. Жилі Любові Іванівні                           на лікування в сумі   400 (чотириста) гривень.

 

 

 

 

Сільський голова                           П. Д. Вареник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

 

Рішення   

 

27 серпня 2014 року                       с. Перервинці                                   № 42

 

 

Про надання матеріальної допомоги  в зв’язку з мобілізацією

 

 

Розглянувши звернення гр. Омельченка Віталія Вадимовича  про надання матеріальної допомоги в зв’язку з його мобілізацією, відповідно до Указу Президента України від 06.05.2014 № 454/2014, телеграми військового комісара Черкаського обласного військового комісаріату                  № 6/4/496 від 06.08.2014, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

 

 

                                      В И Р І Ш И В:

 

1. Надати матеріальну допомогу в сумі  2000 (дві тисячі) гривень                гр. Омельченку Віталію Вадимовичу в зв’язку з його мобілізацією для участі в антитерористичній операції.

 

 

 

 

 

Сільський голова                           П. Д. Вареник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

 

Рішення   

 

27 серпня 2014 року                       с. Перервинці                                   № 43

 

 

Про надання матеріальної допомоги  в зв’язку з мобілізацією

 

 

Розглянувши звернення гр. Бабіни Юлії Вячеславівни  про надання матеріальної допомоги в зв’язку з мобілізацією її чоловіка Бабіни Павла Павловича, відповідно до Указу Президента України від 06.05.2014                   № 454/2014, телеграми військового комісара Черкаського обласного військового комісаріату № 6/4/520 від 09.08.2014 та № 6/4/530 від 11.08.2014, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

 

 

                                      В И Р І Ш И В:

 

1. Надати матеріальну допомогу в сумі  2000 (дві тисячі) гривень                гр. Бабіні Юлії Вячеславівні в зв’язку з мобілізацією її чоловіка Бабіни Павла Павловича для участі в антитерористичній операції.

 

 

 

 

 

Сільський голова                           П. Д. Вареник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

 

Рішення   

 

27 серпня 2014 року                       с. Перервинці                                   № 44

 

 

Про призначення піклувальників

Розглянувши заяви громадян Крячок Ганни Іванівни та Крячок Юлії Миколаївни, керуючись підпунктом 4 пункту б) (делеговані повноваження) ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір проживання в Україні», Закону України «Про Державний реєстр виборців», Закону України «Про психіатричну допомогу», Правил опіки та піклування, затверджених Наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від                26 травня 1999 року N34/166/131/88, виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

         1. У зв’язку з втартою (смертю) піклувальника обмежено дієздатної Гвоздик Марії Іванівни призначити піклувальниками її сестру Крячок Ганну Іванівну та племінницю Крячок Юлію Миколаївну.

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову Вареника П. Д.

        

 

Сільський голова                           П. Д. Вареник   

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

23 січня 2015  року                       с. Перервинці                    № 49-1/VІ

Про внесення змін до рішення

сесії сільської ради від 18.07.2014

№ 43-4/VІ  «Про затвердження Положень про місцеві податки                         і збори» 

Відповідно до розділів XII, XІVПодаткового кодексу України зі змінами від 28.12.2014 року, пункту 24 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  з метою забезпечення надходжень до сільського бюджету 2015 року,  сесія сільської ради 

 

ВИРІШИЛА:

 

Внести зміни до рішення сесії сільської ради від 18 липня 2014 року               № 43-4/VІ «Про затвердження Положень про місцеві податки і збори».:

1.Встановити з 1 січня 2015 року такі місцеві податки і збори:

1.1.  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.2.  єдиний податок.

2. Затвердити Положення про місцеві податки і збори в новій редакції (додатки 1,2);

4. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію сільської ради з питань  планування місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку села.

Сільський голова                           П. Д. Вареник

Додаток 1

                                                                                                            до рішення сесії

                                                                                                            сільської ради

                                                                                                            від 23.01.2015  № 49 - 1/ VІ

 

П о л о ж е н н я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

1.     Загальні положення.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється

на підставі ст.266 Податкового кодексу України.

2.     Платники податку.

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

3. Об’єкт оподаткування.

3.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2.  Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

е) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

 

4. База оподаткування.

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

 

5. Пільги із сплати податку.

5.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2. Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

- об'єкт/об'єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

- об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об'єктом оподаткування.

6. Ставка податку.

Ставки податку для об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об'єктів нерухомості у розмірі 2 відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб складає 0 (нуль) відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб складає 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати.

Ставка податку для об’єктів нежитлової нерухомості, призначеної для комерційного використання складає 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати.

 

7. Податковий період.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

         8. Порядок обчислення суми податку.

8.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті, та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення) та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об'єктів (у разі її встановлення), та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об'єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом Драбівським відділенням Золотоніської ОДПІ за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 цієї статті, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

- об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

 

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

9.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

10. Порядок сплати податку.

Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків.

 

11. Строки сплати податку.

Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до                           30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Секретар сільської ради                                     І. К. Ткаченко

 

Додаток 2

                                                                                                          до рішення сесії

                                                                                                          сільської ради

                                                                                                           від 23.01.2015  № 49-1/ VІ

 

 

П о л о ж е н н я

про порядок нарахування та  сплати єдиного податку

 

       Єдиний податок це обов’язковий місцевий податок, визначений згідно статті 291 Податкового кодексу України зі змінами від 28.12.2014 року

І. Загальні положення

спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності     (стаття 291)

 

1. У цій статті (291) встановлюються правові засади застосування спрощеної системи оподаткування,  обліку  та  звітності,  а  також справляння єдиного податку.
2. Спрощена система оподаткування,  обліку та звітності - особливий механізм справляння податків  і  зборів,  що  встановлює заміну сплати  окремих  податків і   зборів на сплату єдиного податку  з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.
3. Юридична особа чи фізична особа-підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування,  якщо така особа відповідає вимогам  та  реєструється платником єдиного податку.

4. Суб'єкти  господарювання,  які  застосовують  спрощену систему оподаткування,  обліку та звітності,  поділяються на  такі групи платників єдиного податку:

    

ІІІ. Ставки єдиного податку (стаття 293)
1. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до   розміру  мінімальної  заробітної  плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі-мінімальна заробітна плата), та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).
2. Фіксовані  ставки   єдиного   податку   встановлюються сільськими,  селищними  та  міськими  радами  для  фізичних осіб-підприємців,  які здійснюють господарську діяльність,  залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:
     1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;
     2) для другої групи платників єдиного податку - у межах  до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

№ З/П

КЕВД

Вид діяльності

Ставка податку у % від мінімальної  зарплати станом на 01.01.2015р.

1

01.11

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

10

2

01.13

Вирощування овочів та баштанних культур, коренеплодів та бульбоплодів

10

3

01.47

Розведення свійської птиці

10

4

01.50

Змішане сільське господарство

10

5

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

7

6

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

7

7

02.20

Лісозаготівлі

20

8

03.22

Прісноводне рибництво (аквакультура)

20

9

10.12

Виробництво м'яса свійської птиці

10

10

10.61

Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості

15

11

10.71

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних

кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

15

12

13.30

Оздоблення текстильних виробів

7

13

14.19

Виробництво іншого одягу й  аксесуарів

7

14

16.10

Лісопильне та стругальне виробництво

20

15

16.23

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій  і столярних виробів

20

16

16.29

Виробництво інших виробів із деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

20

 

17.29

Виробництво інших виробів з паперу та картону

20

17

18.14

Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних з нею послуг

10

18

23.52

Виробництво вапна та гіпсових сумішей

20

19

23.61

Виготовленнявиробів із бетону для будівництва

20

20

23.63

Виробництво бетонних розчинів, готових для використання

20

21

23.69

Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу

20

22

25.99

Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.

10

23

31.01

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі

20

24

31.02

Виробництво кухонних меблів

20

25

31.09

Виробництво інших меблів

20

 

32.99

Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.

20

26

33.11

 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

20

27

33.12

Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

20

28

33.13

Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування

10

29

33.14

 Ремонт і технічне обслуговування  електричного устаткування

20

30

41.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель

15

31

42.11

Будівництво доріг  і автострад

20

32

43.12

Підготовчі роботи на будівельному майданчику

20

33

43.21

Електромонтажні роботи

20

34

43.22

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

20

35

43.31

Штукатурні роботи

10

36

43.32

Установлення столярних виробів

10

37

43.34

Малярні роботи та скління

10

38

43.39

Інші роботи із завершення будівництва

 

15

39

43.91

Покрівельні роботи

10

40

43.99

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

10

41

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

20

 

45.32

 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

20

42

46.11

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

20

43

46.18

Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами

20

44

46.19

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 

20

45

46.41

Оптова торгівля текстильними товарами

20

46

46.73

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

20

47

47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

20

48

47.21

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах

20

49

47.22

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах

20

50

47.23

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах

20

51

47.24

Роздрібна торгівля  хлібобулочними виробами,  борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

20

52

47.29

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

20

 

47.30

Роздрібна торгівля пальним

20

53

47.41

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і  програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

20

 

47.43

 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

20

54

47.51

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах

20

55

47.54

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах

20

56

47.59

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

20

57

47.61

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

20

58

47.62

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах

20

59

47.65

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

20

60

47.71

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

20

61

47.72

Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

20

62

47.73

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

20

63

47.75

Роздрібна торгівля косметичними товарами  та  туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах

10

64

47.76

Роздрібна торгівля  квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

20

65

47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

20

66

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

10

67

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

10

68

47.91

 

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення абочерез мережу Інтернет

15

69

47.99

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

10

70

49.32

Надання послуг таксі

10

71

49.39

Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.

20

72

49.41

Діяльність вантажного автомобільного транспорту

20

73

52.29

Інша допоміжна діяльність у галузі транспорту

20

74

55.20

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання

20

75

56.21

Постачання готових страв для подій

20

76

56.29

Постачання інших готових страв

20

77

62.01

Комп'ютерне програмування

20

78

62.02

Консультування з питань інформатизації

20

79

62.03

Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням

20

80

62.09

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і  комп'ютерних систем

20

81

68.31

Агентства  нерухомості

20

82

69.10

Діяльність у сфері права

10

83

71.12

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

20

84

73.12

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

20

85

73.20

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

7

86

74.20

Діяльність у сфері фотографії

10

87

75.00

Ветеринарна діяльність

20

88

77.11

Надання в орендуавтомобілів і легкових автотранспортних засобів

20

89

78.10

Діяльність  агентств працевлаштування

20

90

81.29

Інші види діяльності з прибирання

7

91

81.30

Надання ландшафтних послуг

7

92

82.99

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

10

93

85.53

Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів

10

94

86.21

Загальна медична практика

7

95

86.23

Стоматологічна практика

20

96

91.01

Функціювання бібліотек і архівів

10

97

95.11

Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання

10

98

95.12

Ремонт обладнання зв'язку

10

99

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

7

100

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

7

101

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

7

102

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

10

103

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10

104

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

10

105

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

10

106

96.04

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

10

107

96.09

Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.

10

 

 

Загальні положення (291)

 Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група - фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;

Платники єдиного податку першої-третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

 

Стаття 293. Ставки єдиного податку

293.1. Ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

293.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

4) ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 2 відсотки, може бути обрана:

б) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 4 відсотки, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V цього Кодексу;

5) у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V цього Кодексу, платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 4 відсотки (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.

 

Податковий (звітний) період (294)

 Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

 Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників — період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.

Податковий (звітний) період для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, — період з початку року до їх фактичного припинення.

 Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб'єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

 

Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку(295)

 

 Сплата єдиного податку платниками першої - третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

 У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до контролюючого органу подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.

 

 

Секретар сільської ради                                        І. К. Ткаченко

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення

23 січня 2015 року                       с. Перервинці                    № 49-2/VІ

Про затвердження ставок                                                                                    земельного податку на 2015 рік 

 

   Керуючись Законом України від 28.12.2014 року №71-VІІІ «Про внесення змін до податкового кодексу України  щодо податкової реформи», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та згідно нормативної грошової оцінки земель села Перервинці та селища Козорізи,  виготовленої державним підприємством «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» , затвердженої рішенням сільської ради від 20.11.2012  №24-7VІ, сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити ставки земельного податку на 2015 рік  відповідно технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Перервинцівської  сільської ради станом на 2012 рік  з урахуванням коефіцієнта 1,249 в таких розмірах:

для  житлового фонду                            -         72,17 грн.  за 1 га

для ріллі:                                                -         42,64 грн. за 1 га

земельні частки (паї)                              -         38,89 грн. за 1 га

за землі комерційного використання -      6012,69  грн. за 1 га

2.     Встановити пільги по сплаті земельного податку:

1)    Перервинцівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»  - 2,3835 га 

2)    Перервинцівська сільська рада – 0,1351 га

3)    Перервинцівський сільський Будинок культури – 0,2030 га

4)    Перервинцівська сільська бібліотека – 0,5555 га

5)    Перервинцівський фельдшерсько-акушерський пункт - 0,1081 га

6)    Приміщення колишньої контори – 0,3598 га

7)    Приміщення колишнього будинку престарілих – 0,15 га

3.     Контроль за виконанням рішення покласти на комісію сільської ради з питань  планування місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку села.

Сільський голова                           П. Д. Вареник

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення

23 січня 2015року                       с. Перервинці                    № 49-3/VІ

Про надання пільг зі сплати               земельного податку

Відповідно до статті 284 Податкового кодексу України та з метою поліпшення фінансового стану підприємств та установ, які виконують роботи із життєзабезпечення села Перервинці, сільська  рада

ВИРІШИЛА:

1.     Затвердити Положення про порядок надання пільг зі сплати земельного податку на території сільської ради згідно додатку 1.

2.     Надати пільги зісплатиземельного податку в 2015 році підприємствам та установамзгідно додатку2.

3.     Це рішення набирає чинності з 24січня2015 рокуі діє до 31грудня 2015 року.

4.     Контроль за виконанням цього  рішення покласти на комісію з питань  планування місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку села.

Сільський голова                           П. Д. Вареник

 

Додаток 1
до рішення сесії               сільської ради
від 23 січня 2015 року № 49-3/VІ

 

 

 

Положення
про порядок надання пільг зі плати податку за землю

І. Загальна частина.

1.     Це Положення розроблено відповідно до ст. 142, 143 Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Земельного кодексу України та Закону України "Про плату за землю" і з метою врегулювання питань про надання пільг щодо плати за землюокремим підприємствам, установам, фізичним особам,  визначення основних засад підготовки матеріалів та висновків щодо необхідності та доцільності надання пільг.

2.     Пільга – це часткове чи повне звільнення певного кола фізичних і юридичних осіб від сплати податку, який надходить до сільського бюджету.

3.     Пільги можуть надаватися наступним Платникам:

- комунальним установам;

- підприємствам та організаціям, які забезпечують вирішення важливих соціально-економічних проблем життєдіяльності села

ІІ. Порядок подання та попереднього розгляду заяв та матеріалів про надання пільг щодо плати за землю: 

       1. До розгляду приймаються заяви підприємств та установ, яким в установленому порядку видано документи, що посвідчують право користування землею.

       2. Землекористувач звертається з заявою про надання пільг щодо плати за землю на ім'я сільськогоголови.

     3. Разом із заявою землекористувач подає наступні документи:

       -  лист-звернення на ім'я сільського голови, в якому зазначається вид податку та  подається обґрунтування у необхідності отримання пільги, напрямки  використання коштів у разі прийняття позитивного рішення;

- копія документа, що посвідчує право користування землею;

     4. для фізичних осіб:

  - заява довільної форми на ім'я сільського голови, в якій зазначається вид податку та обґрунтування причин у наданні пільги;

       - акт обстеження матеріально-майнового стану .
      

ІІІ.При обстеженні звертається увага на:

- використання земельної ділянки за цільовим призначенням та умовами її надання;

- ефективність використання території землекористування відповідно до генерального плану забудови села Перервинці;

- правильне нарахування та своєчасне внесення плати за землю; 

- здійснення комплексу заходів для охорони земель;

- дотримання режиму санітарних зон.

 

                 Додаток 2
до рішення сесії сільської ради
від 23 січня 2015 року                      № 49-3 /VІ

 

№ п/п

Назва підприємства, установи

Розмір пільги,%

Період, на який надається пільга

Цільове призначення пільги

1

Відділ освіти (Перервинцівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-днз»)

100

З 24 січня по 31 грудня

На відшкодування витрат на утримання

2

Відділ культури (будинок культури, приміщення бібліотеки)

100

З 24 січня по 31 грудня

На відшкодування витрат на утримання

3

Сільська рада

100

З 24 січня по 31 грудня

На відшкодування витрат на утримання

4

Фельдшерсько-акушерський пункт

100

З 24 січня по 31 грудня

На відшкодування витрат на утримання

 

Сільський голова                           П. Д. Вареник

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

23 січня 2015  року                               с. Перервинці                    № 49-4/VІ

Про акцизний податок з реалізації через роздрібну торгівельну мережу підакцизних товарів 

 

Керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 64 Бюджетного кодексу України, ст. 212 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, п. 24 ст. 26 та ст. 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань  планування місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку села, сесія сільської ради 

                                  В И Р І Ш И Л А: 

         1. Платниками податку є суб’єкти роздрібної торгівлі, які реалізовують безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форм розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інші суб’єкти господарювання громадського харчування такі підакцизні товари: пиво (з 1 липня 2015 року буде віднесено до алкогольних напоїв), алкогольні напої, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, товари зазначені у пункті 215.3.4. пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України, зокрема нафтопродукти, на сам перед бензин та дизельне паливо, паливо моторне альтернативне, біодизель, скраплений газ.

2. Встановити ставку податку  п’ять відсотків від реалізації                              (з податком на додану вартість).

3.  Акцизний податок сплачується за місцем здійснення реалізації таких товарів до бюджету Перервинцівської сільської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію з питань  планування місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку села та на головного бухгалтера Перервинцівської сільської ради.

 

 

 

Сільський голова                           П. Д. Вареник

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення

 

23 січня 2015 року                               с. Перервинці                    № 49- 5/VІ

 

Про організацію харчування                      учнів 1-4 класів Перервинцівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-днз»

 

              Відповідно до  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 25 Закону України «Про освіту», постанов Кабінету Міністрів України  від 19 червня 2002 року №856 «Про  організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», беручи до уваги лист районної державної адміністрації від  14.01.2015 №9/01-06,  сільська рада

 

                                                  ВИРІШИЛА:

 

1. Забезпечити організацію безоплатного одноразового  харчування в розмірі 5 гривень на харчування дитини в день  учнів 1-4 класів Перервинцівського НВК  «ЗОШ І-ІІІ ступенів-днз».

2.  Передбачити відповідні видатки з сільського бюджету.

          3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань освіти, охорони здоров’я, спорту, побутового і торгівельного обслуговування та соціального населення.

Сільський голова                           П. Д. Вареник

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

23 січня 2015року                        с. Перервинці                    № 49-6/VІ

 

Про пільговий проїзд учнів, вихованців

та педагогічних працівників

шкільними автобусами 

 

              Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту», статей 14, 53 Закону України «Про освіту», статті 20 Закону України «Про позашкільну освіту», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства» та беручи до уваги лист районної державної адміністрації від 14.01.2015  №9/01-06,  сільська рада

 

                                                    ВИРІШИЛА:

 

       1. Забезпечити  пільговий проїзд учнів, вихованців та педагогічних працівників до місця навчання, роботи і додому шкільним автобусом.

       2. Передбачити відповідні видатки з сільського бюджету.

       3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку села та на головного бухгалтера Перервинцівської сільської ради.

Сільський голова                           П. Д. Вареник

    

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

23 січня 2015 року              с. Перервинці                          № 49-8/VІ

 

Про  затвердження  штатного  розпису

з  1  січня  2015  року

  У  відповідності  до  Постанови  Кабінету  Міністрів  від  9  березня  2006  року  № 268 «Про  впорядкування  структури  та  умов  оплати  праці  працівників  апарату  органів  виконавчої  влади,  органів  прокуратури,  судів  та  інших  органів», Наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року, сільська  рада

В И Р І Ш И ЛА:

1.  Затвердити  штат  сільської  ради  в  кількості  п’яти  осіб:

                   - сільський  голова

                   - секретар  сільської  ради

                   - головний  бухгалтер

                   - спеціаліст-касир

 - прибиральник службових приміщень

згідно з додатком 1.

2. Затвердити  штат  сільської  бібліотеки  в  кількості  однієї особи:

                   - завідуюча бібліотекою

згідно з додатком 2.

3. Затвердити  штат  сільського  будинку культури  в  кількості  трьох  осіб:

- директор будинку культури

- художній керівник

- керівник народного колективу

згідно з додатком 3.

 

4.  Затвердити  штатний  розпис  на  2015  рік  згідно з  затвердженим  штатом  та  встановленими  посадовими  окладами  та  надбавками  відповідно до Постанови  КМУ від  9  березня  2006  року  № 268 «Про  впорядкування  структури  та  умов  оплати  праці  працівників  апарату  органів  виконавчої  влади,  органів  прокуратури,  судів  та  інших  органів», Наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року.

 

Сільський голова                           П. Д. Вареник

 

Додаток 1

до рішення сільської ради               від 23.01.2015 № 49-8/VI

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС

з  1 січня   2015   року

  Перервинцівська  сільська  рада

№ з/п

Назва структурного підрозділу та

посад

Кількість штатних     посад

Посадовий

оклад

(грн.)

Фонд

заробітної плати

на місяць

(грн.)

1

2

3

4

5

1

Сільський голова

1

2328,00

2328,00

2

Секретар сільської ради

 

1

 

1885,00

 

1885,00

3

Головний  бухгалтер

 

1

 

1281,00

 

1281,00

4

Спеціаліст-касир

1

1218,00

1218,00

5

Прибиральник  службових  приміщень

 

0,25

 

1218,00

 

304,00

 

Усього за посадовими окладами:

4,25

Х

7016,00

 

Додаток 2

до рішення сільської ради               від 23.01.2015 № 49-8/VI

ШТАТНИЙ РОЗПИС на2015рік

Перервинцівська  сільська  бібліотека
             (назва установи)


з/п 

Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість штатних посад 

Посадовий оклад
(грн.) 

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами 
(грн.) 

1

Завідуюча  бібліотекою

 

0,75

 

1625,00

 

1219,00

  

Усього

1,75  

  х

1219,00

 

Додаток 3

до рішення сільської ради               від 23.01.2015 № 49-8/VI

ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2015рік

Перервинцівський  будинок  культури
             (назва установи)


з/п 

Назва структурного підрозділу та посад 

Кількість штатних посад 

Посадовий оклад
(грн.) 

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами 
(грн.) 

1

Директор будинку

 культури

 

0,75

 

1934,00

 

1450,00

2

Художній  керівник

 

                0,25

 

1397,00

 

349,00

3

Керівник  народного 

колективу

 

                0,75

 

1474,00

 

1105,00

  

Усього

1,75  

  х

2904,00

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

23 січня 2015 року                    с. Перервинці                    № 49-9/VІ

 

Про  ліміт  використання  електроенергії 

та природного  газу  установам, що 

фінансуються  з  місцевого 

бюджету  на  2015  рік

 

             Розглянувши  пропозицію  сільського  голови  Вареника  П.Д.  про  встановлення  лімітів  використання  електроенергії  та  природного  газу  для  установ,  що  фінансуються  з  місцевого  бюджету,  керуючись  п.4  статті 77   Бюджетного  кодексу  України  сільська  рада

                                 В И Р І Ш И Л А :

 1.1. Встановити  ліміт  використання  електроенергії  по  Перервинцівській  сільській  раді  на  2015 рік  37080 квт.год.  на  суму  39360 грн.  із  загального  фонду  бюджету  (додаток №1)        

1.2. Встановити  ліміт  використання  природного  газу  по  Перервинцівській  сільській  раді  на  2015  рік   в  кількості  2900  м. куб.  на  суму  23200 грн.  із  загального  фонду  бюджету (додаток №2)

 

Сільський  голова____________П.Д.Вареник

                                                                                         Додаток  №1

                                                                           до рішення  сільської  ради   №49-9/VІ

від 23  січня  2015 року

 

Місяці

                      Норма  споживання

Сільська  рада

Буд. культури

Вул. освітлення

 В С Ь О Г О :

Квт.год

Грн.

Квт.год

Грн.

Квт.год

Грн.

Квт.год

Грн.

Січень

150

300

40

80

3800

3800

3990

4180

Лютий

150

300

40

80

3800

3800

3990

4180

Березень

150

300

40

80

3800

3800

3990

4180

Квітень

150

300

40

80

3300

3300

3490

3680

Травень

150

300

40

80

2000

2000

2190

2380

Червень

150

300

40

80

2000

2000

2190

2380

Липень

150

300

40

80

2000

2000

2190

2380

Серпень

150

300

40

80

2000

2000

2190

2380

Вересень

150

300

40

80

2000

2000

2190

2380

Жовтень

150

300

40

80

2500

2500

2690

2880

Листопад

150

300

40

80

3800

3800

3990

4180

Грудень

150

300

40

80

3800

3800

3990

4180

РАЗОМ:

1800

3600

480

960

34800

34800

37080

39360

                                                                                         Додаток  №2

                                                                           до рішення  сільської  ради   №49-9/VІ

від 23  січня  2015 року

 

Місяці

                 Норма  споживання

Сільська  рада

м.куб

Грн.

Січень

500

4000

Лютий

500

4000

Березень

500

4000

Квітень

300

2400

Травень

-

-

Червень

-

-

Липень

-

-

Серпень

-

-

Вересень

-

-

Жовтень

300

2400

Листопад

400

3200

Грудень

400

3200

РАЗОМ:

2900

23200

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

23 січня 2015року                               с. Перервинці                    № 49-10/VІ

Про заходи щодо збереження від пошкоджень кабельних ліній електрозв’язку на території сільської ради

З метою виконання Закону України «Про зв’язок» та розпорядження районної державної адміністрації «Про заходи щодо забезпечення збереження кабельних ліній електрозв’язку від пошкоджень» сільська рада

                                              ВИРІШИЛА:

1. Заборонити на території сільської ради в місцях проходження підземних кабельних ліній електрозв’язку проведення будь-яких земляних робіт на глибині понад 30 см, зокрема заміну опор, підведення до житлових будинків водогонів, газопроводів та інших підземних комунікацій, посадку дерев, викопування підвалів, колодязів і інших робіт, пов’язаних із розриттям грунту, без попереднього погодження та письмового дозволу землевпорядника та виклику на місце робіт працівника ГЕЛКС-3112, який перебуває у м. Золотоноша, вул. Жашківська,7, тел. 0(237)5-39-20 або 0911149084, 0911148429.                         

Виклик працівника електрозв’язку має бути здійснений за 3 доби до початку виконання робіт.

2. Винні в порушенні Правил охорони ліній електрозв’язку згідно ст. ст. 188 та 360 Кримінального Кодексу України притягуються до кримінальної та матеріальної відповідальності.

3. Ознайомити з цим рішенням всіх мешканців, які проживають на території сільської ради.

Сільський голова                           П. Д. Вареник

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

23 січня 2015 року                               с. Перервинці                    № 49-11/VІ

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

    Заслухавши заяву громадянки Гвоздик Людмили Миколаївни, в якій вона просить передати земельну ділянку у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись  ст.12, ст.116, ст.118 Земельного Кодексу України та п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія Перервинцівської сільської ради                                                                                                                           

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Гвоздик Людмилі Миколаївні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із зміною цільового призначення площею 0,40 гадля ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення в адміністративних межах Перервинцівської сільської ради за адресою: с. Перервинці, вул. Леніна.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань аграрної політики, земельних ресурсів, екології, природокористування.

Сільський голова                           П. Д. Вареник

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

23 січня 2015року                  с. Перервинці                    № 49-12/VІ

Про преміювання сільського голови

     Згідно з Положенням про преміювання працівників Перервинцівської сільської ради, розробленого у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» з урахуванням вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Кодексу законів про працю України», за  своєчасну   і  якісну   роботу  по  складанню  та  виконанню   сільського  бюджету, конкретний  внесок   в  роботу  по  збору   доходів  бюджету, підвищення   ефективності   використання  бюджетних  коштів; своєчасне і  якісне  виконання   завдань, передбачених   планами  роботи   виконкому   та  сільської  ради,  рішень  сільської  ради  та  її  виконавчого  комітету, розпоряджень  голови райдержадміністрації,  рішень  районної  ради; розробку  та  впровадження  заходів, спрямованих  на  підвищення   ефективності  витрачання   коштів, виділених   на  фінансування  заходів  соціально-економічного   розвитку  села,  поліпшення   планування   видатків   на  утримання   бюджетних  установ сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. За результатами діяльності за IVквартал 2014 року преміювати сільського голову Вареника Петра Дмитровича  у розмірі 35 %  посадового окладу.

                 Сільський голова                           П. Д. Вареник

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

23 січня 2014 року                               с. Перервинці                    № 49-13/VІ

Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку території Перервинцівської сільської ради на 2015 рік

 

Розглянувши і обговоривши поданий комісією сільської ради з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку села проект програми соціально-економічного та культурного розвитку села на 2015 рік, виходячи з аналізу деяких зрушень, досягнутих у минулому році, економічної ситуації на початку поточного року, ураховуючи висновки та пропозиції комісій сільської ради, пропозиції, висловлені депутатами під час обговорення, відповідно до п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку села, забезпечення соціального захисту та поліпшення життєвого рівня населення, з урахуванням положень:

Законів України:

- "Про місцеві державні адміністрації";

- "Про місцеве самоврядування в Україні";

Постанов Кабінету Міністрів України:

- від 26.04.2003 №621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету";

- від 21.07.2006 №1001 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року", сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму соціально-економічного і культурного розвитку території Перервинцівської сільської ради на 2015 рік (додається).

2.  Керівникам організацій та установ, незалежно від форм власності, виконкому сільської ради забезпечити виконання заходів Програми.

3.  Контроль за виконанням Програми покласти на постійні комісії сільської ради.

Сільський голова                           П. Д. Вареник

     

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сесіїПерервинцівської сільської ради від 23.01.2015 року                       № 49-13/VI                                  Сільський голова                 _____________ П. Д. Вареник

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО  РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ ПЕРЕРВИНЦІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2015 РІК

І. Вступ.

1.1. Пріоритетні цілі та завдання діяльності сільської ради на 2015рік

   Програма соціально-економічного розвитку території сільської ради на 2015р. (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про місцеве самоврядування в Україні",  Програми  « Будуємо  нову  Драбівщину  на  2011 – 2015  роки».

   У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної політики сільської ради на 2015рік, спрямовані на розвиток сіл – роботи з  благоустрою, виконання  ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, наповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення селаПерервинці та селищаКозорізи.

   Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету сільської ради, субвенцій з державного бюджету, коштів  одержаних від соціальних угод з сільськогосподарськими підприємствами.

   У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією Перервинцівськоїсільської ради за поданням сільського голови або відповідних постійних депутатських комісій.

  Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками півріччя та року.

  Стратегічною метою сільської ради є виконання наступних робіт:                 

 • заміна вікон  (7штук) на енергозберігаючі в Перервинцівському  фельдшерсько-акушерському пункті;
 • ремонт приміщення фельдшерсько-акушерського пункту;
 • ремонт Перервинцівського  сільського  будинку культури;
 • ремонт приміщення сільської бібліотеки;
 • придбання комп’ютера для сільської бібліотеки;
 • ремонт даху Перервинцівського НВК;
 • розвиток сільського футболу;
 • ліквідація  стихійних  сміттєзвалищ;
 • благоустрій кладовищ.

   Загальний очікуваний ефект від реалізації програмних цілей – підвищення рівня благоустрою селаПерервинці та селищаКозорізи, розвиток духовно-культурних та спортивних закладів,  підвищення рівня надання послуг  сільськогосподарськими товаровиробниками.

 

 

 

 

ІІ. Соціальна сфера

2.1. Демографічна ситуація

     Демографічна ситуація, що склалась на територіїсільської ради, характеризується зменшенням населення.

   Як і загалом в Україні, по Перервинцівськійсільській раді  смертність перевищує народжуваність, так в 2014році народилося 2дітей, померло 19осіб.

    Станом на 01 січня2015року в селіПерервинці та селищі Козорізизареєстровано                668осіб.

    Більшість факторів, які впливають на демографічну ситуацію в селах, формуються на загальнодержавному рівні і залежать від фінансово-економічного стану та добробуту населення. Подолання фінансової кризи та поліпшення економічного стану населення, що в свою чергу призведе до досягнення сталого демографічного розвитку, нормалізації і відтворення населення, є тривалим і складним процесом.

2.2. Завдання сільської ради та центру соціальних служб

 • всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;
 • запровадження правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної системи з метою створення оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного виховання дітей у сім`ї;
 • створення системи цілеспрямованої підготовки майбутніх батьків до подружнього життя, підвищення рівня психолого-педагогічної культури громадян;
 • забезпечення соціальних заходів, спрямованих на вихід сімей із складних життєвих обставин;
 • поширення соціальної реклами щодо пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, популяризації сімейного життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я;
 • проведення інформаційних кампаній, спрямованих на пропаганду національного усиновлення, пошук та виявлення потенційних прийомних батьків та батьків-вихователів та мотивацію їх до створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
 • забезпечення соціального супроводу різних категорій сімей, прийомних сімей;
 • попередження соціального сирітства.

2.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

   У ході економічного  та соціального реформування з’явився ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Передусім це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економічного стану сімей, сімейного безробіття, виховання дітей у сім`ї та їх навчання. Потребують розв’язання проблеми професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров’я, соціального забезпечення.

   Останніми роками спостерігається нестабільність рівня життя більшості сімей сіл сільської ради. Слід відмітити статистику:

 • Багатодітні сім'ї  – 5;
 • діти-інваліди –4;
 • діти, позбавлені батьківського піклування – 0;
 • неблагополучні сім’ї, що знаходяться на обліку – 0;
 • діти, що перебувають на обліку в службі у  справах неповнолітніх - 0.

    В цілому діяльність центру характеризується стабільним рівнем забезпечення умов надання безкоштовних соціальних послуг в територіальній громаді сіл, в першу чергу, категоріям дітей, молоді, сімей, які опинилися у складних, проблемних або кризових ситуаціях.

   

 

 З метою збереження родинних стосунків, надання соціальної підтримки сім’ям, які потребують допомоги, запобігання раннього соціального сирітства, реалізується соціальна програма «Служба соціальної підтримки сімей».

    Виконавчим комітетом сільської ради, центром соціальних служб надаються постійні послуги сім’ям, спрямовані на подолання складних життєвих обставин, в яких вони опинилися. Клієнтам і сім’ям під соціальним супроводом  надаються психологічні, інформаційні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, юридичні та соціально-економічні послуги. На  2015  рік  передбачено субвенцію районному бюджету на оплату праці  фахівця  соціальної  роботи  Драбівського  районного  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молодіу сумі 11500 грн. Основними  засадами  надання  соціальних  послуг  є:

               - сприяння  особам,  що  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах,  які  вони  не  в  змозі  подолати  за  допомогою  наявних  засобів  і  можливостей;

               - попередження  виникнення  складних  життєвих  обставин;

               - створення  умов  для  самостійного  розв’язання  життєвих  проблем,  що  виникають.

    Програма «Батьківство в радість». Виховання у слухачів відповідального ставлення до батьківства, представити широкий діапазон позитивних та ефективних способів виховання та подолання труднощів; створити мережу соціальної підтримки та допомоги сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах. 

Основні завдання та заходи на 2015рік:

    Вмежах своїх повноважень та можливостейсільська рада основними цілями та завданнями щодо демографічної політики в селах ставить перед собою та Драбівським районнимцентромсоціальних служб длясім'ї, дітейта молоді такі завдання:

 

 

Змістзавдання

1

Надання матеріальної допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім`ям та сім`ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, що перебувають під соціальним супроводом соціальних працівників Центру

2

Надання цільової матеріальної допомоги на вирішення проблем сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах.

3

Забезпечити раннє виявлення сімей в яких відбувається насильство або є реальна загроза його вчинення, та організувати соціальний супровід таких сімей. Здійснення планових та позапланових виїздів до сімей, що перебувають під соціальним супроводом Центру  та до клієнтів Центру, а також з виробничою необхідністю. У разі  виявлення насильства у сім`ї перевезення потерпілих у безпечні місця. Оплата послуг водія.

4

Святкування та надання подарунків до дня Святого Миколая, Новорічних  свят для дітей, що перебувають під соціальним супроводом та залученні до програми «Батьківство в радість», проведення Міжнародного Дня сім`ї, Міжнародного Дня захисту дітей

5

Надання допомоги до Дня інвалідів,до Дня знань (транспортні витрати, подарунки, придбання канцтоварів для малозабезпечених, багатодітних сімей тощо).

6

Реалізація підпрограми «Батьківство в радість», для сімей які опинилися в складних життєвих обставинах. Придбання канцтоварів, подарунків, створення та розміщення інформаційної продукції

2.4. Зайнятість населення та ринок праці.

       На території сільської ради розташовано 5 установ, в яких працює  41чоловік. На території сільської ради не працює жодне базове господарство.

      

 

16 грудня 2014 року прийнято рішення сільської ради № 48-2/VІ«Про програму організації та фінансування у 2015 році громадських робіт» і передбачено кошти в сумі                  10,2 тис. гривень  на  оплату  праці  особам,  що  працюватимуть  на  громадських  роботах  від  Драбівського  центру  зайнятості.

       У рамках регіональної програми зайнятості населення передбачається здійснення заходів, спрямованих на активізацію економічної діяльності населення, розширення сфери застосування праці, створення умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у державній службі зайнятості, у тому числі:

 • залучення на безоплатній основі до громадських робіт осіб, що перебувають на обліку у державній службі зайнятості;
 • посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;
 • забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем;
 • зниження соціальної напруги шляхом визначення домогосподарств, у яких жодна з осіб працездатного віку немає роботи, та сприяння працевлаштуванню таких осіб;
 •  сприяння розвитку підприємництва.

ІІІ. Гуманітарна сфера

3.1. Охорона здоров’я

         На території Перервинцівської сільської ради для надання медичної допомоги населенню функціонує Перервинцівський фельдшерсько-акушерський пункт, який забезпечений необхідними медичними препаратами, холодильником, тонометрами, вагами для дітей, глюкометром, безперебійно працює телефон. Опалення – газове.

За рахунок вільних залишків направлялась субвенція на утримання об’єктів охорони здоров’я в сумі 73200гривень.

Основні завдання та заходи на 2015рік:

Назва заходу

Кошти сільської ради

Кошти від соц. угод

Вартість тис. грн

 

  

  Субвенція  сільської  ради  на  утримання  закладів  охорони  здоров’я,  з них:

28800

-

28800

 

Драбівській Центральній районній лікарні:

 

 

 

1

на оплату енергоносіїв

11600

-

11600

2

на на медичну санацію дітей

1000

-

1000

3

на придбання медичної документації

1000

-

1000

 

КЗ «Драбівський ЦПМСД»:

 

 

 

 1

 на придбання вакцини для імунопрофілактики дитячого                     населення

8900

-

8900

 2

на придбання медичного обладнання

5100

-

5100

3

На повірку вимірювальної техніки

200

-

200

 

 

 

 

3.2. Освіта

   На території Перервинцівської сільської ради функціонує Перервинцівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад», в якому навчається та виховується 66 учнів та 10 дошкільнят. Педагогічний колектив школи постійно працює над поліпшенням якісного навчання учнів, забезпеченням максимуму можливостей для реалізації їхнього інтелектуального потенціалу. У комплексі працює 16педагогічних працівників.

     Всі вчителі мають повну вищу освіту. Поряд із досвідченими вчителями працюють молоді педагоги.

     В навчально-виховному комплексі обладнано і діє 12 навчальних кабінетів.До послуг учнів є бібліотека, спортивний зал, стадіон, ігрові майданчики, майстерня, їдальня, комп’ютерний клас на 7робочих місць. Школа підключена до мережі Інтернет.

     Учні школи мають можливість відвідувати футбольну та волейбольну секції.

    Гуртковою роботою охоплюються всі бажаючі, в тому числі і категорійні діти, навчання здійснюється безкоштовно. Вихованці гуртків берутьактивну участь у проведенні урочистих заходів у селі та на районному рівні.

     Влітку 2014року при школі працював літній табір відпочинку, де оздоровлювались діти різних вікових категорій. З місцевого бюджету було направлено кошти в сумі                       13500гривень, а також спонсорська допомога СТОВ «Зернова компанія «ХОРС» -                  5000гривень

     На належному рівні організовано гаряче харчування учнів. Ним охоплено 95 відсотків дітей. Здешевлення обідів здійснюється за рахунок батьківської  плати.Батьківська плата за харчування становить 2,5грн. в день.

    У 2014році згідно рішення сесій сільської ради направлено субвенцію районному бюджету для оплати газопостачання ПерервинцівськогоНВК в сумі 50000грн.

     Протягом липня-серпня 2014року у школі відремонтовано всі приміщення.

    В навчальному закладі створені всі умови для повноцінного життя та розвитку дитини. Основною метою в роботі працівників установи  є охорона життя і зміцнення і здоров’я дітей, створення в групі оптимального режиму для фізичного розвитку дітей, розвиток пізнавальної активності, створення домашнього затишку для задоволення потреб їх підопічних.

Основні завдання та заходи на 2015рік:

    ● здійснювати допомогу на нагальні потреби школи за рахунок  коштів  одержаних від  соціальних  угод  та  субвенцій  сільської  ради  відділу освіти Драбівської РДА.

     Школа перебеваєна утриманні відділу освіти Драбівської РДА.

Назва заходу

Кошти сільської ради

Кошти від соц. угод

Вартість тис. грн

 

Субвенція сільської ради відділу освіти Драбівської РДА 

 

 

 

1

 на оплату природного газу на опалення

100000

-

100000

2

на придбання паливо-мастильних матеріалів                                                    для підвозу учнів  

18200

-

 

18200

 

3

На безкоштовне харчування учнів 1-4 класів

11700

-

11700

 

Всього

129900

-

129900

 

 

 

 

 

3.3. Культура та духовність

     Сільська рада значну увагу приділяє питанню реалізації державної політики в галузі культури, створення оптимальних умов для розвитку культури, сприяння відродження осередків традиційної народної творчості. На території сільської ради діють:

 • Перервинцівськийсільський будинок культури;
 • Перервинцівськасільська бібліотека. 

     Зайнятість працівників культури у 2014році становила:

ПерервинцівськийБК – директор – 0,75ставки;

- художній керівник – 0,25 ставки;

 - художній керівниксамодіяльного народного хору– 0,25 ставки.

Перервинцівськасільська бібліотека – 0,75 ставки.

     Приміщення сільського будинку культури потребує капітального ремонту. У 2012 році розроблено проектну документацію на реконструкцію будинку культури, але в зв’язку з відсутністю коштів реконструкцію  не розпочато.

     При Перервинцівськомубудинку культури діють самодіяльний народний хор, вокальний чоловічий колектив, гурток сольного співу, художнього читання, любительське об’єднання «Вишиванка».

     В будинку культуридля молоді організовано проведення вечорів танців, діє гурток художньої самодіяльності,учасникиякогоберутьактивну участь у проведенні районного огляду конкурсу «Таланти твої Драбівщино», а також виступаютьперед жителями села в дні відзначення свят.

На території села ПерервинцірозташованацеркваВведення в Храм Пресвятої Богородиці Московського Патріархату.

Основні завдання та заходи на 2015рік:

Назва заходу

Кошти сільської ради

Кошти від соц. угод

Вартість тис. грн

1

Ремонт приміщення сільського будинку культури

1500

-

1500

2

Ремонт приміщення сільської бібліотеки

11700

-

11700

3

     Придбання  більярдудля  Перервинцівського   сільського  будинку  культури.  

10000

-

10000

4

  Передплата  періодичних  видань  на   заклади культури

1200

-

1200

 

Всього

24400

-

24400

 

 

 

 

 

 

Фізична культура і спорт

   На території сільської ради створено умови для занять фізкультурою і спортом. Спортмайданчик та спортивний зал знаходиться на території школи. На території села є стадіон де проводяться змагання по футболу. Виконком сільської ради разом з дирекцією школи проводить роботу по належному утриманню спортивних споруд.

    Сільські спортивні команди постійно беруть участь у змаганнях «Найспортивніше село», футбольна команда – постійний учасник чемпіонату району з футболу.

    Тричі на тиждень працює волейбольна секція для дорослих. Волейбольна команда села – призер кубка району 2014 року.

    Для проведення заходів з розвитку  фізичної культури та спорту з сільського бюджету на  2015рік планується виділитикошти в сумі 8000 гривень.

Основні завдання та заходи на 2015рік:

Назва заходу що фінансується з сільського бюджету

Вартість, тис.грн.

1

Участь сільської команди у районних змаганнях з міні-футболу

1 000

2

Участь сільської команди у районних змаганнях з волейболу

1 000

3

Участь сільської команди у районних змаганнях  «Найспортивніше село»

1 000

4

Участь у чемпіонаті району з футболу

2000

5

Транспотні витрати

3000

 

Загалом

8000

 IV. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

4.1. Ресурсне забезпечення розвитку села

     Цілями діяльності сільської ради є підвищення ефективності фінансово-бюджетної політики, забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-економічної кризи шляхом зміцнення та збільшення дохідної частини бюджету, підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів.

    Фінансово-бюджетна політика - це основний інструмент регулювання та стимулювання економічних і соціальних процесів в селі, що реалізується за рахунок бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів позабюджетних фондів та коштів спонсорів.

      Основними по наповненню сільського бюджету є доходи по платі за землю (оренда, податок).

 Основні завдання та заходи на 2015 рік:

        • забезпечити виконання доходної частини бюджету;

       • забезпечити своєчасну та в належних розмірах сплату фізичними та юридичними особами податків, зборів та обов'язкових платежів до місцевого бюджету;

       • внести зміни до договорів оренди землі з підприємствами, що знаходяться в межах села, в частині орендної ставки та суми оплати;

       • економно  використовувати кошти видаткової частини сільського бюджету, що  дасть змогу вивільнені кошти направити на розвиток інфраструктури села.

Очікувані результати:

       • стабільне функціонування бюджетної системи;

       •  збільшення доходної частини сільського бюджету;

       • підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що дозволить ефективно їх залучати на вирішення першочергових заходів у житлово-комунальній та соціальній сферах;

       • покращення матеріально-технічної бази об’єктів соціальної сфери.

 

 

4.2. Поліпшення сільського середовища життєдіяльності, розвиток інфраструктури (благоустрій)

     З метою наведення та підтримки належного санітарного стану  в населених пунктах проводяться загально-сільські суботники, весняні толоки. Щочетверга працівники установ та організацій прибирають закріплені за ними території.

     Жителі села, які перебувають на обліку в територіальному центрі зайнятості берутьучасть у благоустрої населеногопункту. Протягом 2014року 4особивзялиучасть у громадських оплачуваних роботах, 9осіб добровільно (безкоштовно) відпрацювалипо 3 дні на благоустрій населених пунктів.

      Проводилася робота по виготовленню документації на  відведенняземельної ділянкипід сміттєзвалище, але документи небули виготовлені.

 Проводиться робота по ліквідації стихійних сміттєзвалищ. .

       Депутати сільської ради, члени виконкому, вчителі проводять роз’яснюючу роботу серед населення і самі беруть участь в заходах з питань охорони навколишнього середовища.

       Виготовлено  проектно-кошторисну  документацію на  капітальний  ремонт  відрізка  дороги  комунальної  власностіпо вул. Леніна протяжністю 437 м. Вартість капітального ремонту дороги становить 461376 грн. Такі кошти в сільському бюджеті відсутні. Тому для вирішення цього питання потрібне державне фінансування. 

Всього на благоустрій у 2014році власних коштів витрачено 170000гривень.

У видатках сільського бюджету на 2015рік плануються кошти в сумі 10000грн. резервного фонду для проведення видатків по ліквідації наслідків стихійних лих,  надзвичайних ситуацій.

Основні завдання та заходи на 2015  рік:

Назва заходу

Кошти сільської ради

Кошти від соц. угод

Кошти державного бюджету

Вартість тис. грн

1

    Капітальний  ремонт  відрізка  дороги  комунальної  власності  по вул. Леніна 

-

-

 

461367

461367

2

     Технічне обслуговування мереж вуличного освітлення.

10000

-

-

10000

3

    Розчищення доріг від снігу.

-

10000

-

10000

4

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ.

4000

-

-

4000

5

Придбання  матеріалів  для  поточного ремонту обеліска Слави  та пам’ятника воїнам-визволителям

5000

-

 

-

5000

 

Всього

19000

10000

461367

490367

 

Очікуваний результат:

- забезпечення благоустрою вулиць та місць загального користування села;

- наведення благоустрою на сільських кладовищах;

- забезпечення благоустрою та естетичної привабливості сільської території.

 V.Співпраця органів місцевого самоврядування із орендарями земельних ділянок.

    Питання земельних та майнових відносин завжди були і є актуальними.

    Загальна площа земель Перервинцівськоїсільської ради становить 3430,7га,з них 2811,73сільськогосподарських угідь, в тому числі 27988,82 га ріллі, 12,91га багаторічних насаджень. Сільськогосподарськими виробництвом на території сільської ради займаються: СТОВ «Зернова компанія «ХОРС», ПП «Соняшник» та 34 одноосібники.

     Перервинцівськоюсільською радою проводиться робота по оформленню технічної документації по відводу земельних ділянок у власність громадян для ведення особистого селянського господарства.

     На території сільської ради орендуєземельні паїСТОВ «Зернова компанія «ХОРС» - 617 паїв (2124,20 га)

     З власниками земельних паїв заключені  договори оренди. Розрахунок за 2014рік проведено на 100% в грошовій чи натуральній формі. Всі землі державної власності передані в оренду , а саме:

          СТОВ «Зернова компанія«ХОРС» - 226,6га;

         ПП «Соняшник» - 104,4 га.

      Коштів у місцевому бюджеті не вистачає. Водночас органи місцевого самоврядування обвішані повноваженнями без найменшого врахування того, чи здатні вони їх виконувати самі. І тут на допомогу їм повинні прийти товаровиробники (орендарі, які орендують земельні ділянки). Підписання соціальних угод між виконкомом сільської ради та орендарями земельних часток дає надію на співпрацю в розвитку соціальної інфраструктури села, посиленню соціального захисту власників паїв, дає змогу утримувати та розвивати заклади соціально-культурної сфери села, надавати послуги по благоустрою населених пунктів. Проаналізувавши соціальні угоди ( в разі їх 100% підписання) з розрахунку 120  гривень за гектар до бюджету сільської радиповиннонадійти235 532,00 грн. у рік:

 • СТОВ «Зернова компанія«ХОРС» - 281662,80грн.
 • ПП «Соняшник» - 12528,00 грн.
 • Одноосібники – 14810,40 грн.

     Звичайно цих коштів не вистачить щоб вирішитипроблемніпитання, але зберегти те, що існує можна.

     Станом на 01.01.2015року виконкомом сільської ради підписано  соціальнуугодузПП «Соняшник» (директор Єпремян М. Г.)  з  розрахунку  100,00 грн./га.До сільського бюджету надійшли кошти в сумі 8520 грн.

 СТОВ  «Зернова компанія «ХОРС»» (директор Филь М. П.) соціальну угоду не підписав, але до бюджету сільської ради надійшло  31900грн.

     У 2014 році за рахунок  соціального  партнерства  надано  допомоги  на  суму 10800грн.

 

№ п/п

Назва орендаря

Орендо-

вана  площа,га

Грн.

/га

Планова сума надходжень  за  угодами

Всього

Одержано грн../га

4

СТОВ «ЗК « Хорс»

2343,64

100

234364

31900

13,61

10

ПП «Соняшник»

104,4

100

10440

8520

81,61

 

Всього

2448,04

 

244804

40420

16,51

 

      На сьогоднішній день на території сільської ради не працює жодного базового  господарства, що інколи не дає змоги своєчасно вирішувати деякі питання в тому числі своєчасно реагувати на примхи погоди.

VI.Соціальний захист і зайнятість населення

             Виконавчий комітет сільської ради приділятиме значну увагу питанню соціального захисту населення, постійно забезпечуватиме  адресну підтримку  соціально  незахищених  верств  населення.

              Виконавчим комітетом сільської ради ведеться облік всіх категорій населення, які потребують соціального захисту.

              По категоріях:

 • інваліди ВВВ  -  3
 • солдатські вдови та члени сім’ї загиблих – 2,
 • учасники ВВВ – 27,
 • діти війни – 80,
 • інваліди загального захворювання  - 27,
 • інваліди з дитинства – 9,
 • одинокі громадяни похилого віку – 18.

Багатодітних сімей -  5(в них  16неповнолітніх дітей),

Неповних сімей – 15 (в них неповнолітніх дітей 23),

Значна більшість з перелічених категорій населення потребує соціального захисту. Виконавчим комітетом сільської ради надається допомога у оформленні документів на одержання соціальних допомог.

 Так у 2014році, до Дня Перемоги (9 травня ) 10 особам була надана матеріальна допомога  в  сумі  100 грн. кожному, до Дня людей похилого віку 34осіб одержали по 100 грн.

Рішеннями виконавчого комітету сільської ради надано матеріальну допомогу на лікування жителям села на загальну суму 6500 грн.

11одинокихгромадян похилого віку перебуваютьна обслуговуванні соціальногопрацівникавід Драбівського територіального центру. Бажаючим надається допомога у організації завезення палива, обробітку присадибних ділянок. Надається  допомога  працівниками  товариства  Червоного  Хреста.

        При ПерервинцівськомуНВКдіє волонтерський загін.  Основними напрямками діяльності загону є:

 • надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці;
 • самотнім літнім громадянам;
 • допомога дітям із кризових сімей;
 • профілактика наркоманії;
 • екологічна діяльність.

        Жителі села, в яких немає природного газу, забезпечені твердим паливом, скрапленим газом.

       Сільською радою надаватиметься допомога  в оформленні субсидій на покриття комунальних витрат.

      Жителям села,  що опинилися в складних життєвих обставинах, надаватиметься матеріальна допомога.  В зв’язку з низьким рівнем життя населення на 2015рік заплановано видатки по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення в сумі 10000грн. 

VII.Зміцнення правопорядку та профілактика злочинності.

       Організація роботи з населенням, є  однією з важливих умов успішного вирішення поставлених перед виконкомом сільської ради завдань щодо посилення боротьби зі злочинністю та зміцненню правопорядку.

      За 2014 рік  злочинів на території сільської ради не зареєстровано.

       Дільничним інспектором спільно з членами виконкому сільської ради ведеться роз’яснююча робота серед населення щодо профілактики злочинності, шляхом проведення, щомісяця єдиних днів профілактики правопорушень.

     Відповідно до рішення виконавчого комітету сільської ради №38від 26.06.2013року введено заборону продажу алкоголю закладами торгівлі та його реклами під час проведення масових заходів».

     З метою запобігання бездоглядності неповнолітніх та забезпечення контролю за роботою закладів торгівлі, розважальних закладів відповідно до рішення виконавчого комітету сільської ради №43 від 27.08.2013 року « Про обмеження перебування дітей до 16 років у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг або закладах громадського харчування» обмежено перебування дітей до 16 років у вечірній час після 22.00 год. біля розважальних закладів та закладів торгівлі.

     При виконкомі сільської ради створено громадське формування з охорони громадського порядку в кількості  15членів. Члени громадського формування виходять на чергування у вихідні та святкові дні.

      Членами виконкому, спільно з членами батьківського комітету та членами громадського формування проводяться рейди перевірки місць відпочинку молоді, з метою виявлення осіб схильних до правопорушень.

       Перервинцівська сільська рада у межах своєї компетенції вирішуватиме питання місцевого самоврядування, перш за все  виходячи з інтересів територіальної громади, та здійснюватиме функції і повноваження місцевого характеру на основі активної участі кожного члена виконкому, кожного депутата сільської ради.

       І нам би хотілося, щоб територіальні громади існували не лише на рівні Конституції і законів, а й у житті. Щоб наші громадяни відчули себе причетними до вирішення питань самоврядування, зрозуміли, що ми можемо спільно вирішувати ці питання так, як ми цього хочемо.

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

20 квітня 2015 року                    с. Перервинці                    № 51-2/VІ

Про вилучення та надання земельних ділянок

  У відповідності до ст. ст.12, 121, 141 Земельного Кодексу України, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1) У зв’язку із смертю вилучити земельну ділянку у громадянки Пучки Надії Олексіївни площею 0,64га за адресою: с. Перервинці, провулок Космонавтів,6.

2) Згідно з поданою заявою надати в оренду  земельну ділянку громадянці Ткаченко Валентині Антонівні загальною площею 0,55 га, в тому числі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд 0,25 га та для ведення особистого селянського господарства               0,30 га за адресою: с. Перервинці, провулок Космонавтів,6.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань аграрної політики, земельних ресурсів, екології, природокористування.

Сільський голова                           П. Д. Вареник

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

20 квітня 2015 року                    с. Перервинці                    № 51-3/VІ

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустроющодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

    Заслухавши заяву громадянки Ткаченко Валентини Антонівни, в якій вона просить передати земельну ділянку у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, керуючись  ст.12, ст.116, ст.118 Земельного Кодексу України та п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія Перервинцівської сільської ради                                                                                           

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Ткаченко Валентині Антонівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,25 гадля будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови в адміністративних межах Перервинцівської сільської ради за адресою: с. Перервинці, провулок Космонавтів,6.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань аграрної політики, земельних ресурсів, екології, природокористування.

Сільський голова                           П. Д. Вареник

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

20 квітня 2015 року                    с. Перервинці                    № 51-4/VІ

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустроющодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

    Заслухавши заяву громадянки Ткаченко Валентини Антонівни, в якій вона просить передати земельну ділянку у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись  ст.12, ст.116, ст.118 Земельного Кодексу України та п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія Перервинцівської сільської ради                                                                                                    

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл гр. Ткаченко Валентині Антонівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,30 гадля ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення в адміністративних межах Перервинцівської сільської ради за адресою: с. Перервинці, провулок Космонавтів,6.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань аграрної політики, земельних ресурсів, екології, природокористування.

Сільський голова                           П. Д. Вареник

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

20 квітня 2015 року                     с. Перервинці                               № 51-5/VІ

Про відновлення мережі вуличного освітлення в с. Перервинці

У відповідності до Програми соціально-економічного і культурного розвитку села Перервинці на 2015 рік, керуючись п. 22 та п. 44 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

                                       В И Р І Ш И Л А:

1. Видати завдання на проведення реконструкції зовнішнього освітлення по провулку Береговому, вулицях П. Морозова, Молодогвардійській, Леніна.

2. Доручити сільському голові Варенику П. Д. розробити та видати завдання на проведення реконструкції зовнішнього освітлення по провулку Береговому, вулицях П. Морозова, Молодогвардійській, Леніна.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку села.

Сільський голова                             П.Д. Вареник

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

20 квітня 2015 року                    с. Перервинці                    № 51-6/VІ

Про преміювання сільського голови

     Згідно з Положенням про преміювання працівників Перервинцівської сільської ради, розробленого у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» з урахуванням вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Кодексу законів про працю України», за  своєчасну   і  якісну   роботу  по  складанню  та  виконанню   сільського  бюджету, конкретний  внесок   в  роботу  по  збору   доходів  бюджету, підвищення   ефективності   використання  бюджетних  коштів; своєчасне і  якісне  виконання   завдань, передбачених   планами  роботи   виконкому   та  сільської  ради,  рішень  сільської  ради  та  її  виконавчого  комітету, розпоряджень  голови райдержадміністрації,  рішень  районної  ради; розробку  та  впровадження  заходів, спрямованих  на  підвищення   ефективності  витрачання   коштів, виділених   на  фінансування  заходів  соціально-економічного   розвитку  села,  поліпшення   планування   видатків   на  утримання   бюджетних  установ сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. За результатами діяльності за Iквартал 2015року преміювати сільського голову Вареника Петра Дмитровича  у розмірі 40%  посадового окладу за квартал.

                 Сільський голова                           П. Д. Вареник

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

20 квітня 2015 року                     с. Перервинці                               № 51-7/VІ

Про добровільне об’єднання територіальної громади

Вивчивши  Закон України від 5 лютого 2015 року  № 157-VIII«Про добровільне об’єднання територіальних громад» та «Методику формування спроможних територіальних громад», керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

                                       В И Р І Ш И Л А:

1.  Відмовитися від запропонованого варіанту об’єднання територіальних громад.

2.  Залишатися самостійною адміністративно-територіальною одиницею в складі Драбівського району Черкаської області.

3.  Сільському голові Варенику П. Д. надати копію рішення Драбівській районній раді.

Сільський голова                           П. Д. Вареник

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

20 квітня 2015 року                    с. Перервинці                    № 51-8/VІ

Про підсумки виконання сільського бюджету за І квартал 2014 року

У  відповідності  до  п.22  ст.26   Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    сільська  рада 

                                    ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за І квартал 2015 року згідно з пояснюючою запискою.

Сільський голова                           П. Д. Вареник

 

Додаток

до рішення сільської ради                         від 20 квітня 2015 року № 51-8/VI

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за І  квартал  2015р.

                   За  І  квартал  2015 року  до    загального    та  спеціального  фондів    сільського    бюджету  Перервинцівської  сільської  ради  надійшли  доходи  в  сумі  181639  грн.      ,  в  т.ч. до  загального  фонду -180904грн.,  до  спеціального  фонду – 735 грн.  Доходна  частина  загального  фонду  сільського  бюджету  виконана   на 125,6 %,   при  плані  144046 грн.,  одержано 180904 грн.,  перевиконання  становить 36858 грн.  Затверджені  бюджетом  показники  виконані  по  всіх  джерелах   доходів,  крім  орендної  плати  за  землю  з  фізичних  осіб  та  єдиного  податку  з  юридичних  осіб.   Доходи  спеціального  фонду  сільського  бюджету  за  І  квартал   2015 року    одержано  в  сумі  735 грн.  при  плані  700 грн.,  що  становить 105 %   виконання.  

                   Видаткова  частина  загального  фонду  сільського  бюджету  за  І  квартал   2015 року   використана  в  обсязі  193489грн. при  плані  430040 грн.,  що  становить 45 відсотків  виконання,  що  на 233916 грн. менше  затвердженого  показника.  По  спеціальному  фонду  сільського  бюджету  за  І  квартал   2015 року  кошти   не   використовувались. 

             Станом  на 1 січня  2015 року   сума  касових  видатків  загального  фонду   становить 193489 грн.,  а  сума  фактичних  видатків - 99918 грн. і менша  від  суми   касових  видатків  загального  фонду  в  зв’язку  з  погашенням  суми   кредиторської  заборгованості,  яка  склалась станом  на  1  січня  2015 року. 

                Станом  на  1 квітня  2015року  у   балансі  сільської  ради  пройшли   такі   зміни:  по  основних  засобах  збільшилась  сума  зносу   на  16957 грн.  в  зв’язку  з  нарахуванням  амортизації  за  І  квартал  2015 року,  збільшилась  сума  матеріалів  за  рахунок  придбання  вивісок  для  будинку  культури  на  144 грн.  та придбані  матеріали  для  проведення  благоустрою  території  на  суму  9000 грн.

             Станом  на  1.04.2015 року  дебіторської  та  кредиторської  заборгованості  по  загальному  та  спеціальному  фондах  немає.  

 

           Незареєстрованих  зобов’язань,  що  обліковуються  у  складі  кредиторської  заборгованості,  в   УДКСУ у  Драбівському  районі   немає.    Рахунків  в  інших установах  банків  немає.  Депозитних  рахунків  немає.

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

22 травня 2015 року                 с. Перервинці                    № 52-2/VІ

Про заходи щодо проведення оздоровлення дітей та підлітків на території села Перервинці в літній період 2015 року

З метою забезпечення проведення оздоровлення дітей та підлітків на території села Перервинці в літній період 2015 року у відповідності до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія сільської ради

                                                   ВИРІШИЛА:

1. Затвердити заходи щодо проведення оздоровлення дітей та підлітків на території села Перервинці в літній період 2015 року згідно з додатком до цього рішення.

2. Контроль за виконанням заходів покласти на комісію з питань освіти, охорони здоров’я, побутового і торгівельного обслуговування та соціального захисту населення.

Сільський голова                           П. Д. Вареник

 

Д О Д А Т О К

до  рішення сільської  ради                                         від 22  травня  2015  року № 52-2/VІ

З А Х О Д И

щодо проведення оздоровлення дітей та підлітків на території села Перервинці          в літній період 2015 року

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідає за виконання

1.

Створити при Перервинцівському НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів-дошкільний заклад належні умови для літнього оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків

 

До 27 травня            2015 року

 

Козоріз Л. Я.

Козоріз С. В.

Козоріз П. В.

2.

Забезпечити безперебійну роботу пришкільного відпочинкового табору для учнів 1 – 7 класів та табору праці і відпочинку для учнів 8 – 10 класів

 

27травня –15червня            2015 року

 

Сільський голова, Козоріз Л. Я.

Козоріз С. В.

Козоріз П. В.

3.

Провести з підприємствами, які здійснюють підприємницьку діяльність на території села Перервинці, роботу щодо надання ними спонсорської допомоги на оздоровлення дітей та підлітків села Перервинці

 

До 27 травня         2015 року

 

Виконком сільської ради

4

Направити субвенцію районному бюджету в сумі 15000 гривень для проведення оздоровлення дітей та підлітків села Перервинці

 

До 1 червня               2015 року

 

Виконком сільської ради

5

Організувати поїздку в смт Драбів на свято, присвячене Міжнародному Дню захисту дітей

1 червня

2015 року

Козоріз Л. Я.

6

Організувати екскурсійну поїздку

15 червня

Козоріз Л. Я.

7

Організувати оздоровлення дошкільної групи  (16 ліжкомісць)

1-14 червня

2015 року

Козоріз Л. Я.

Шевченко В. М.

Сільський голова                         П. Д. Вареник

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

22 травня 2015 року                    с. Перервинці                    № 52-3/VІ

Про надання земельної ділянки в оренду

  У відповідності до ст. ст.12, 121, 141 Земельного Кодексу України, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Згідно з поданою заявою надати в оренду  земельну ділянку громадянці Рибці Ользі Василівні загальною площею 0,30 га  для ведення особистого селянського господарства за адресою: с-ще Козорізи.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань аграрної політики, земельних ресурсів, екології, природокористування.

Сільський голова                           П. Д. Вареник

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

22 травня 2015 року                               с. Перервинці                    № 52-4/VІ

Про план роботи сільської ради   на ІІІ квартал 2015 року

Заслухавши пропозиції постійних комісій сільської ради, керуючись п. 7 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

                                    В И Р І Ш И Л А:

План роботи сільської ради на ІІІ квартал 2015 року затвердити згідно з додатком до цього рішення.

 

Сільський голова                         П. Д. Вареник

                                      

ДОДАТОК

до рішення сесії сільської ради

від 22 травня 2015 року № 52-4/VI

П Л А Н

роботи Перервинцівської сільської ради на ІІІ квартал 2015 року

 

І. Засідання сесії сільської ради по питаннях:

1. Про підсумки виконання сільського бюджету за ІІ квартал 2015 року.

2. Про підсумки виконання плану соціально-економічного та культурного розвитку села Перервинці за ІІ квартал 2015 року.

3. Про підготовку Перервинцівського НВК до нового навчального року.

4. Про план роботи сільської ради на ІVквартал 2015 року.

 

ІІ. Робота постійних комісій сільської ради

Згідно з планом роботи постійних комісій

 

                                                  ІІІ. Масові заходи

З нагоди:

1. Свята Івана Купала.

2. Дня Незалежності.

3. Свята села.

4. Дня знань.

                             

Сільський голова                               П. Д. Вареник

 

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

09 листопада 2015 року    с. Перервинці                    № 1-1/VІІ

 

Про підсумки виборів, визнання повноважень та реєстрацію депутатів Перервинцівської  сільської ради та Перервинцівського сільського голови

 

Заслухавши інформацію голови Перервинцівської сільської виборчої комісії Рябохи Поліни Семенівни «Про підсумки виборів, визнання повноважень та реєстрацію депутатів Перервинцівської  сільської ради  та Перервинцівського сільського голови», керуючись ст.ст. 72,73 Закону України «Про місцеві вибори», сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Взяти до відома інформацію голови Перервинцівської сільської виборчої комісії Рябохи Поліни Семенівни «Про підсумки виборів, визнання повноважень та реєстрацію депутатів Перервинцівської      сільської ради та Перервинцівського сільського голови» (інформація голови
та відповідні рішення виборчої комісії додаються).

2. Вважати Івка Петра Петровича обраним Перервинцівським сільським головою.

3. Переліки депутатів Перервинцівської сільської ради та відомості про сільського голову, обраних на виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року довести до відома населення згідно з додатками 2,3.

 

 

Сільський голова                         П. П. Івко

 

Додаток 1

до рішення сільської ради                        від 09.11.2015 № 1-1/VIІ

 

Інформація Перервинцівської сільської виборчої комісії Про підсумки виборів, визнання повноважень та реєстрацію депутатів Перервинцівської сільської ради та Перервинцівського сільського голови

 

Чергові вибори депутатів Перервинцівської сільської ради та Перервинцівського сільського голови 25 жовтня  2015 року проводилися у відповідності до Закону України від 14.07.2015 № 595-VIII. Сільська виборча комісія працювала в кількості 9 осіб.

Комісія працювала згідно з календарним планом роботи, усі члени комісії відвідували засідання. У день виборів проводилося цілодобове чергування.

Вибори пройшли в нормальній обстановці, при хорошій явці виборців, яка склала 66%.

Депутатами Перервинцівської сільської ради обрано по округах:

- округ № 1 – Забілу Вікторію Миколаївну;

- округ № 2 – Івка Володимира Івановича;

- округ № 3 – Вареника Петра Дмитровича;

- округ № 4 – Сємьонову Ганну Миколаївну;

- округ № 5 – Рябоху Наталію Олексіївну;

- округ № 6 – Козоріз Наталію Володимирівну;

- округ № 7 – Прокопенко Тамару Андріївну;

- округ № 8 – Пучку Олега Олексійовича;

- округ № 9 – Пучку Олексія Івановича;

- округ № 10 – Ткаченка Івана Кириловича;

- округ № 11 – Пучку Людмилу Петрівну;

- округ № 12 – Жилу Ігоря Васильовича.

 

За кандидатів на посаду Перервинцівського сільського голови проголосувало 373 виборці:

-         за Забілу Галину Дмитрівну – 130 голосів;

-         за Івка Петра Петровича – 195 голосів;

-         за Козоріз Катерину Петрівну – 48 голосів.

Такі результати голосування ми отримали в документах дільничної виборчої комісії по підрахунку голосів. Протоколи були належно оформлені, складені в присутності кандидатів на посаду сільського голови , їх довірених осіб та спостерігачів.

Сільська виборча комісія прийняла рішення про результати виборів, підтвердивши вказані результати.

Своїми рішеннями  від 05 листопада 2015 року ми визнали обрання депутатів Перервинцівської сільської ради та Івка Петра Петровича Перервинцівським сільським головою, повідомивши про це виборців і надіславши повідомлення в ЦВК.

На сьогодні Петро Петрович подав у нашу комісію усі документи , необхідні для реєстрації його як сільського голови, і сьогодні ми прийняли рішення визнати повноваження та зареєструвати Перервинцівським сільським головою Драбівського району Черкаської області Івка Петра Петровича, 1984 року народження, громадянина України, освіта вища, позапартійний, житель села Перервинці, вул. Садова,10.

 

 

Голова СВК                          П. С. Рябоха

 

Додаток 2

до рішення Перервинцівської сільської ради
від 09 листопада 2015 р. № 1-1/VII

Перелік

депутатівПерервинцівської сільської ради, обраних на виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів 25 жовтня 2015 року

№ виборчого округу

Прізвище, ім’я по батькові

Число, місяць і рік народження

Партійність

Посада, місце роботи

(заняття)

Адреса місця проживання

Від якої місцевої організації партії обраний чи шляхом самовисування

1

2

3

4

5

6

7

1

Забіла Вікторія Миколаївна

12.12.1972

позапартійна

при-ватний підпри-ємець

Черкаська обл. Драбівсь-кий р-н,           с.Перер- винці

самовисування

2

Івко Володимир Іванович

06.01.1953

член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

пенсіонер

Черкаська обл. Драбівсь-кий р-н,           с.Перер- винці

самовисування

3

Вареник Петро Дмитрович

14.10.1951

позапартійний

Перервин-цівська сі-льська рада

Черкаська обл. Драбівсь-кий р-н,           с.Перер- винці

самовисування

4

Сємьонова Ганна Миколаївна

08.01.1961

позапартійна

Перервин-цівська сі-льська рада

Черкаська обл. Драбівсь-кий р-н,           с.Перер- винці

самовисування

5

Рябоха Наталія Олексіївна

10.09.1977

член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

  безробітна

Черкаська обл. Драбівсь-кий р-н,           с.Перер- винці

самовисування

6

Козоріз Наталія Володимирівна

27.06.1972

позапартійна

Перервин-цівський ФАП

Черкаська обл. Драбівсь-кий р-н,           с.Перер- винці

самовисування

7

Прокопенко Тамара Андріївна

26.05.1965

позапартійна

    ФОП   Бабак О.М.

Черкаська обл. Драбівсь-кий р-н,           с.Перер- винці

самовисування

8

Пучка Олег Олексійович

03.12.1968

позапартійний

СТОВ «Зе-рнова ком-панія «Хорс»

Черкаська обл. Драбівсь-кий р-н,           с.Перер- винці

самовисування

9

Пучка Олексій Іванович

22.12.1963

позапартійний

ТОВ «Ба-ришівська зернова компанія

Черкаська обл. Драбівсь-кий р-н,           с.Перер- винці

самовисування

10

Ткаченко Іван Кирилович

16.06.1960

член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

Перервин-цівська сі-льська рада

Черкаська обл. Драбівсь-кий р-н,           с.Перер- винці

самовисування

11

Пучка Людмила Петрівна

18.02.1966

член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

тимчасо-во непра-цююча

Черкаська обл. Драбівсь-кий р-н,           с.Перер- винці

самовисування

12

Жила Ігор Васильович

15.12.1983

член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

ТОВ «СБ «Сокіл»

Черкаська обл. Драбівсь-кий р-н,           с.Перер- винці

самовисування

 

Додаток 3

до рішення Перервинцівської сільської ради
від 09 листопада 2015 р. № 1-1/VII

Відомості
про Перервинцівського сільського голову,

обраного на виборах депутатів місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів 25 жовтня 2015  року

 

 

Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові

Число, місяць і рік народження

Партійність

Посада й місце роботи

Місце проживання

Від якої місцевої організації партії обраний чи шляхом самовисування

Івко Петро Петрович

10.06.1984

позапартійний

Тимчасово не працює

Черкаська обл., Дра-бівський р-н, с.Перервинці

самовисування

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

09 листопада 2015 року                  с. Перервинці                    № 1-2/VІІ

Про обрання секретаря Перервинцівської
сільської ради

Заслухавши повідомлення лічильної комісії сільської ради про результати таємного голосування з виборів секретаря сільської ради відповідно до пункту 4 частини першої статті 26, частини першої статті 50 та частини третьої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

вирішила:

1. Затвердити протокол № 2 засідання лічильної комісії сільської ради про результати таємного голосування з виборів секретаря сільської ради.

2. Обрати секретарем сільської ради депутата від виборчого округу № 10 Ткаченка Івана Кириловича.

Сільський голова                         П. П. Івко

 

ПРОТОКОЛ № 1

засідання лічильної комісії Перервинцівської сільської ради
сьомого скликання

від 09 листопада 2015 року

с.Перервинці

                                                       Присутні:

Івко Володимир Іванович

Забіла Вікторія Миколаївна

Жила Ігор Васильович

Порядок денний:

1. Про обрання голови, заступника голови та секретаря лічильної комісії сільської ради.

2. Про порядок таємного голосування з виборів секретаря сільської ради.

Слухали: 1. Про обрання голови, заступника голови, секретаря лічильної комісії.

Виступили:Забіла В. М., яка запропонувала обрати головою лічильної комісії                 Івка В. І.

Вирішили: Обрати головою лічильної комісії сільської ради Івка В. І.,
заступником голови Забілу В. М., секретарем Жилу І. В..

Слухали: 2.Про порядок таємного голосування з виборів секретаря сільської ради.

Виступили: Голова лічильної комісії Івко В. І. з пропозиціями щодо порядку голосування по обранню секретаря сільської ради.

Вирішили:Голові лічильної комісії сільської ради довести до відома депутатів сільської ради порядок таємного голосування з виборів секретаря сільської ради:

– у сесійній залі опломбувати виборчу скриньку за участю всіх депутатів;

– бюлетені з голосування видати депутатам сільської ради за алфавітним списком депутатів сільської ради під розписку за пред’явленням тимчасового посвідчення депутата сільської ради (комісія роз’яснює порядок заповнення бюлетеня);

– депутат, отримавши бюлетень, заходить в кабіну для таємного голосування і заповнює бюлетень (комісія визначає місця отримання бюлетенів і розміщення кабіни);

– заповнені бюлетені депутати опускають у виборчу скриньку (комісія визначає місце розташування скриньки);

– біля виборчої скриньки спостереження ведуть один (два) члени лічильної комісії й роблять відмітки про кількість депутатів, що проголосували;

– виборча скринька розкривається за участю всіх депутатів у сесійній залі;

– лічильна комісія розкладає виборчі бюлетені на певну кількість купок, залежно від волевиявлення депутатів, і робить підрахунки;

– лічильна комісія заповнює протокол № 2 про результати таємного голосування з виборів секретаря сільської ради і доводить до відома депутатів.

Голова лічильної комісії                                                    В. І. Івко

Заступник голови                                                               В. М. Забіла

Секретар                                                                             І. В. Жила

 

ПРОТОКОЛ № 2

засідання лічильної комісії Перервинцівської сільської ради
сьомого скликання

від 09 листопада 2015 року

с.Перервинці

                                                       Присутні:

Івко Володимир Іванович

Забіла Вікторія Миколаївна

Жила Ігор Васильович

Порядок денний:

Про результатитаємного голосування з виборів секретаря сільської ради.

Слухали: Про результати таємного голосування з виборів секретаря сільської ради.

До бюлетеня для таємного голосування на посаду секретаря сільської ради був внесений депутат Ткаченко Іван Кирилович від виборчого округу № 10.

Присутні на сесії сільської ради 10 депутатів.

Отримали бюлетені для голосування 10 депутатів.

Проголосували 10 депутатів.

За результатами таємного голосування депутат, занесений до бюлетенів для таємного голосування, одержав таку кількість голосів:

 

Ткаченко Іван Кирилович - 6

Не підтримали кандидата на посаду секретаря сільської ради - 4

Недійсних бюлетенів - 0

 

Вирішили:

Вважати обраним секретарем сільської ради депутата від виборчого округу № 10 Ткаченка Івана Кириловича

Голова лічильної комісії                                                    В. І. Івко

Заступник голови                                                                В. М. Забіла

Секретар                                                                                І. В. Жила

 

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

09 листопада 2015 року                  с. Перервинці                    № 1-3/VІІ

 

Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування сільському голові

Відповідно до статті 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» сільська рада

вирішила:

Присвоїти 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування

Перервинцівському сільському голові Івку Петру Петровичу.

 

Сільський голова                         П. П. Івко

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Рішення

09 листопада 2015 року                               с. Перервинці                    № 1-4/VІІ

Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування секретарю Перервинцівської сільської ради

Відповідно до статті 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» сільська рада

вирішила:

Присвоїти 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування секретарю Перервинцівської сільської ради Ткаченку Івану Кириловичу.

Сільський голова                         П. П. Івко

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

09 листопада 2015 року                          с. Перервинці                    № 1-5/VІІ

Про постійні комісії Перервинццівської сільської ради

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26 та статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

Утворити постійні комісії Перервинцівської сільської ради:

1. Комісія з питань дотримання законодавства, планування місцевого бюджету, соціально-економічного розвитку села:

1.     Пучка Л. П.  – голова комісії

2.     Івко В.І.

3.     Прокопенко Т. А.

4.     Забіла В.М.

 2. Комісія з питань освіти, охорони здоров’я, спорту, побутового і торгівельного обслуговування та соціального захисту                                      

населення:

1.     Козоріз Н.В.– голова комісії

2.     Сємьонова Г. М.

3.     Рябоха Н. О.

4.     Жила І. В.

 3. Комісія з питань аграрної політики, земельних ресурсів, екології, природокористування:

1.     Вареник П.Д. -  голова комісії

2.     Пучка О. І.

3.     Пучка О. О.

Сільський голова                         П. П. Івко

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

09 листопада 2015 року                         с. Перервинці                    № 1-6/VІІ

 Про затвердження складу виконавчого комітету сільської ради та Положення про виконавчий комітет сільської ради.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 26 та статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Утворити виконавчий комітет сільської ради у кількості 9 осіб.

2. Затвердити виконавчий комітет у складі:

-         сільський голова Івко П. П.;

-          секретар сільської ради Ткаченко І. К.;

-         директор Перервинцівського НВК Козоріз Л. Я.;

-          керуючий Перервинцівським відділком СТОВ «Зернова компанія «Хорс» Паламарчук В. П.;

-          завідуюча Перервинцівським ФАП Шевченко В. М.;

-          директор Перервинцівського СБК Розсоха А. В.;

-          інструктор по спорту Перервинцівської сільської ради Шевченко В. Л.;

-          тимчасово непрацююча Черкезова С. В.,

-          працівник ТОВ «Майстер-9» Гальченко О. А.

Сільський голова                         П. П. Івко

ПЕРЕРВИНЦІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

09 листопада 2015 року                с. Перервинці                    № 1-7/VІІ

Про здійснення секретарем сільської ради повноважень секретаря виконавчого комітету сільської ради

Відповідно до частини четвертої статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

вирішила:

Доручити секретарю сільської ради Ткаченку Івану Кириловичу

здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету Перервинцівської сільської ради.

 

Сільський голова                         П. П. Івко