Місцеві вибори 2015

03.11.15

Чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

25 жовтня 2015 року

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати виборів депутатівПерервинцівськоїсільської ради Драбівського району Черкаської області 
в одномандатних виборчих округах

 

Номер одноман-датного виборчого округу

Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата

Число, місяць, рік народження
(дд.мм.рррр)

Грома-дянство

Освіта (загальна середня, професійно-технічна, вища)

Партійність

Посада

Місце роботи (заняття)

Місце проживання

Суб’єкт висування кандидата (назва місцевої організації політичної партії або самовисування)

Код політич-ної партії

Дата прийняття рішення про визнання депутата обраним
(дд.мм.рррр)

Номер рішення про визнання депутата обраним

Результат виборів (обрано, повторне голосування, вибори не відбулися)

1

Забіла Вікторія Миколаївна

12.12.1972

Укра-їни

неповна середня

поза-  партійна

 

при-ватний підпри-ємець

Черкаська обл. Драбівський р-н,           с.Перер- винці

самовисування

 

28.10.2015

15

обрано

2

Івко Володимир Іванович

06.01.1953

Укра-їни

восьми-річна

член політич-ної партії Всеукраїнсь-ке об’єднання «Батьківщина»

 

пенсіонер

Черкаська обл. Драбівський р-н,           с.Перер- винці

самовисування

 

28.10.2015

15

обрано

3

Вареник Петро Дмитрович

14.10.1951

Укра-їни

середня спеціальна

позапартій-ний

сільсь-кий го-лова

Перервин-цівська сі-льська рада

Черкаська обл. Драбівський р-н,           с.Перер- винці

самовисування

 

28.10.2015

15

обрано

4

Сємьонова Ганна Миколаївна

08.01.1961

Укра-їни

вища

поза-  партійна

голов-ний бу-хгалтер

Перервин-цівська сі-льська рада

Черкаська обл. Драбівський р-н,           с.Перер- винці

самовисування

 

28.10.2015

15

обрано

5

Рябоха Наталія Олексіївна

10.09.1977

Укра-їни

неповна середня

член політич-ної партії Всеукраїнсь-ке об’єднання «Батьківщина»

 

  безробітна

Черкаська обл. Драбівський р-н,           с.Перер- винці

самовисування

 

28.10.2015

15

обрано

6

Козоріз Наталія Володимирівна

27.06.1972

Укра-їни

середня спеціаль-на

поза-  партійна

аку-шерка

Перервин-цівський ФАП

Черкаська обл. Драбівський р-н,           с.Перер- винці

самовисування

 

28.10.2015

15

обрано

7

Прокопенко Тамара Андріївна

26.05.1965

Укра-їни

середня спеціальна

поза-  партійна

прода-вець

    ФОП   Бабак О.М.

Черкаська обл. Драбівський р-н,           с.Перер- винці

самовисування

 

28.10.2015

15

обрано

8

Пучка Олег Олексійович

03.12.1968

Укра-їни

середня спеціальна

позапартій-ний

водій

СТОВ «Зе-рнова ком-панія «Хорс»

Черкаська обл. Драбівсь-кий р-н,           с.Перер- винці

самовисування

 

28.10.2015

15

обрано

9

Пучка Олексій Іванович

22.12.1963

Укра-їни

восьми-річна

позапартій-ний

охоро-нець

ТОВ «Ба-ришівська зернова компанія

Черкаська обл. Драбівський р-н,           с.Перер- винці

самовисування

 

28.10.2015

15

обрано

10

Ткаченко Іван Кирилович

16.06.1960

Укра-їни

загальна середня

член політич-ної партії Всеукраїнсь-ке об’єднання «Батьківщина»

секре-тар сі-льської ради

Перервин-цівська сі-льська рада

Черкаська обл. Драбівський р-н,           с.Перер- винці

самовисування

 

28.10.2015

15

обрано

11

Пучка Людмила Петрівна

18.02.1966

Укра-їни

середня спеціальна

член політич-ної партії Всеукраїнсь-ке об’єднання «Батьківщина»

 

тимчасо-во непра-цююча

Черкаська обл. Драбівський р-н,           с.Перер- винці

самовисування

 

28.10.2015

15

обрано

12

Жила Ігор Васильович

15.12.1983

Укра-їни

базова вища

член політич-ної партії Всеукраїнсь-ке об’єднання «Батьківщина»

співро-бітник служби безпеки

ТОВ «СБ «Сокіл»

Черкаська обл. Драбівський р-н,           с.Перер- винці

самовисування

 

28.10.2015

15

обрано

 

 

Чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

25 жовтня 2015 року

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Перервинцівської сільської виборчої комісії Драбівського району Черкаської області

про результати виборів сільського голови села Перервинці

 

Назва населеного пункту

Посада
(голова,
староста)

Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності)

Число, місяць, рік народження
(дд.мм.рррр)

Грома-дянство

Освіта (загальна середня, професійно-технічна, вища)

Партійність

Посада

Місце роботи

(заняття)

Місце проживання

Суб’єкт висування (назва місцевої організації політичної партії або самовисування)

Дата прийняття рішення про визнання сільського, селищного голови, старости обраним
(дд.мм.рррр)

Номер рішення про визнання сільського, селищного голови, старости обраним

Результат виборів

(обрано, повторне голосування, вибори не відбулися)

село Перервин-ці

голова

Івко Петро Петрович

10.06.            1984

України

вища

позапар-тійний

 

тимчасово не працю-ючий

Черкаська обл., Дра-бівський   р-н, с.Пе-рервинці

самовисування

28.10.2015

16

обрано

 

Повернутись